Vi rådgiver dig

Ledelse af hybridarbejde

Vil du gerne indføre mere hybridarbejde i din virksomhed? Få konkrete råd til, hvad du som leder skal vide.

I en hybrid verden bliver nærværende ledelse, virtuel ledelse, tillidsbaseret ledelse og ledelse på distancen vigtigere end nogensinde. Hybride arbejdsformer forandrer ledelse som disciplin og kalder på, at nye værktøjer tages i brug. Det sikrer en fortsat stærk sammenhængskraft, at den faglige udvikling fortsat er højt på agendaen samt at produktudviklingen og kreativiteten fortsat blomstrer, selv om chefer og medarbejdere ikke sidder fysisk sammen.

Lederen og det fysiske møde

Den gode nyhed er, at ledelse stadig handler om at motivere medarbejdere, at sætte retning, at ansætte og afskedige samt om at koordinere ressourcer og opgaver. Den udfordrende nyhed for mange er, at ledere fremover skal lede under helt andre former, end de tidligere har gjort.

For mange ledere er de faste, fysiske møder, en-til-en-samtaler, den daglige rundtur i teamet og det hurtige, tilfældige møde ved kaffemaskinen fortsat den centrale måde at udøve ledelse på. Her er ledelsesdisciplinen baseret på fysisk fremmøde på arbejdspladsen, hvor koordineringen både er synlig og systematisk, hvor vidensdelingen sker mere eller mindre konstant, hvor idéer fødes i fællesskab - og hvor mange ledere får fyldt rygsækken med energi.

Læs også: Tid og sted i hybridarbejdet

Som leder skal man finde balancen

I hybride arbejdsformer er forholdet mellem hvor og hvornår, vi arbejder, i opbrud. Det vil være forskelligt, hvem der er på kontoret og hvem, der arbejder fra distancen. Det er på dette grundlag, at ledere skal finde balancen. Derfor sætter virksomheder, der allerede er i gang med hybridarbejde, nu fokus på nærværende ledelse, virtuel ledelse, virtuel selling og ledelse på distancen.

Nogle ledere tilpasser sig hurtigt til de virtuelle og hybride formater, mens andre vil have gavn af træning og uddannelse for at styrke kompetencerne indenfor onlinekommunikation, de virtuelle check-in hos medarbejderne, ledelse af hybride møder og andre måder at bruge virtuelle værktøjer.

Læs mere her: Skab balance i hybridarbejdet

 

Begreber

Her kan du få et overblik over de vigtigste begreber indenfor hybridarbejde: 

Hjemmearbejde: Arbejde, der udføres hjemmefra.

Fjernarbejde el. remote work: Arbejde udført fra en anden lokation. Det kan være en café, sommerhuset eller i udlandet.  

Hybridarbejde: En kombination af arbejde udført på arbejdspladsen og andre lokationer, herunder hjemmefra. Hybridarbejde løses ofte virtuelt.

Distanceledelse: Ledelse af medarbejdere, der ikke fysisk er på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være udkørende sælgere, medarbejdere i udlandet eller ved hjemmearbejde. Læs også: Distanceledelse 

Ledelse af hybridarbejde: Ledelse af en gruppe medarbejdere, hvor nogle arbejder på arbejdspladsen og andre arbejder fra andre lokationer. Det varierer hele tiden hvem, der er på kontoret og hvem, der arbejder fra andre lokationer.
Læs også: Ledelse af hybridarbejde

Hjælp til dig som leder

I DI har du som medlem adgang til ressourcer og sparring omkring ledelse. Vi udbyder uddannelser og kurser i ledelse samt har en række netværk til dig, der som leder har brug for sparring. 

Ønsker du at opkvalifere en gruppe af ledere i distanceledelse, kan du henvende dig til os - så kan vi tage en dialog om, hvad I har brug for i jeres virksomhed. 

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte Lindholm

Chefkonsulent

Anne Birgitte Lindholm rådgiver ledere i distanceledelse. Hun er forfatter til flere bøger om ledelse, herunder "Ledelse på distancen".

  • Direkte +45 3377 4522
  • Mobil +45 5218 5929
  • Send e-mail  
Rasmus Fjeldsted

Rasmus Fjeldsted

Chefkonsulent

Rasmus Fjelsted rådgiver virksomheder i hybrid ledelse samt om teknologi, der understøtter hybridarbejde.

  • Direkte +45 3377 4797
  • Mobil +45 2230 1141
  • Send e-mail  

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter