15.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Uændret lønudvikling i 4. kvt 2018

2,5 procent. Det var stigningstakten i løn på årsbasis på DA-området i 4. kvartal 2018. Lønudviklingen er dermed den samme som i 3. kvartal 2018 og nu følges arbejdere og funktionærer ad.

Lønudvikling

I fremstillings- og servicebrancherne faldt lønnen med 0,1 pct. point sammenlignet med kvartalet før, mens den forblev uændret i bygge- og anlægsbranchen. Det er Region Nordjylland, som tegner sig for den største stigning i omkostninger til løn.

Arbejdere og funktionærer

Funktionærernes årsstigningstakt er 2,5 pct. i 4. kvartal 2018, hvilket er uændret i forhold til det foregående kvartal. Udviklingen i lønomkostningerne til arbejdere aftager med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før, og ender også på 2,5 pct. i årets sidste kvartal.

Lidt højere lønudvikling i udlandet end i Danmark

I udlandet steg lønnen 2,7 pct. inden for fremstilling i 3. kvartal 2018 i forhold til samme kvartal året før. I Danmark steg lønnen med 2,6 pct., hvilket er en stigning på 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før. Det er femte kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet inden for fremstilling.

Tyskland

I 2. kvartal 2018 lå den årlige tyske lønstignings-takt på 3,2 pct. inden for fremstilling, dvs.0,7 pct.-point højere end lønstigningstakten i Danmark i samme kvartal inden for fremstilling.

Sverige

I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 2,4 pct. i 3. kvartal 2018, hvilket er 0,2 pct.-point lavere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal.

Download

Nyt om Løn

Relateret