23.04.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Refusion af udgift til pension til elever og lærlinge

Nu kan der søges om refusion for en del af virksomhedens udgift til pension til elever og lærlinge på IO og IFO.

Refusion af pensionsudgifter

For virksomheder på Industriens Overenskomst (IO) eller Industriens Funktionæroverenskomst (IFO) er det nu muligt at søge om refusion for en del af virksomhedens udgifter til pension til elever og lærlinge, der fylder 20 år undervejs i uddannelsesforløbet. Ordningen gælder ikke øvrige overenskomster. Refusionen søges på Industriens Pension hjemmeside og udbetales af Industriens Pension Service.

Ordningen løber i tre år

Ordningen løber i tre år, og refusionsperioden er dermed 1. marts 2018 – 1. marts 2021. Refusionssatserne fremgår af Industriens Pensions hjemmeside.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til udbetaling af refusion, kan I tage kontakt til Industriens Pension Service på telefon 70 23 95 96.

Søg om refusion hos Industriens Pension

Følg linket og log ind på virksomhedens "vores side – lærlingeordning" for at søge refusion. På siden med til- og afmelding af lærlinge til forsikring, er der samtidig et link til at ansøge om refusion.

Industriens Pension

Relateret