Foto: Colourbox

09.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Lønudviklingen i Danmark og udlandet følges fortsat ad

I udlandet steg lønningerne inden for fremstilling 2,5 pct. fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019. Lønudviklingen inden for fremstilling i udlandet og i Danmark har nu ligget på samme niveau i fire på hinanden følgende kvartaler. Det viser den seneste Internationale Lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Lønudvikling i fremstilling

I 1. kvartal 2019 lå den årlige tyske lønstigningstakt på 2,9 pct. inden for fremstilling, dvs. 0,5 pct.-point højere end lønstigningstakten i Danmark i samme kvartal inden for fremstilling.

I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 2,1 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket er 0,4 pct.-point lavere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal.

I Japan har lønstigningstakten i en lang periode skiftevis været negativ eller positiv. I 2. kvartal 2019 steg de japanske lønninger inden for fremstilling med 0,5 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.

Højere lønstigninger i udlandet end i Danmark inden for handel

Lønningerne stiger fortsat mere i udlandet end i Danmark inden for handel. I 2017 og frem til 1. kvartal 2018 var lønudviklingen i udlandet lavere end end i Danmark inden for handel. Siden 2. kvartal 2018 er lønningerne dog steget hurtigere i udlandet, og forskellen i de årlige stigningstakter er i 2. kvartal 2019 øget til 0,6 pct.-point. Lønningerne stiger nu med 2,9 pct. i udlandet, mens danske lønmodtagere ansat i virksomheder inden for handel gennemsnitligt er steget 2,3 pct. i løn.

Højeste lønstigning i Polen, laveste i Japan

Blandt de 14 lande, som er med i DA's Internationale Lønstatistik, havde Polen med en årlig lønstigningstakt på 6,1 pct. den højeste lønstigningstakt inden for fremstilling.
Inden for handel lå lønstigningen også højst i Polen, hvor den årlige stigning kom op på 6,8 pct. i 1. kvartal 2019.

Med den øgede lønstigningstakt i udlandet tyder det på, at den danske lønudvikling inden for fremstilling i det kommende års tid vil forblive på niveau med eller lidt under lønstigningstakten i udlandet.

Se mere

Sammenlign leveomkostninger i andre lande:
Monthly Bulletin of Statistics Online

Relateret