Foto: Colourbox

20.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Udskydelse af den årlige lønvurdering for funktionærer

Mange virksomheder overvejer, om de skal udskyde den årlige lønvurdering for virksomhedens medarbejdere som følge af den økonomiske situation, som COVID-19 har medført. Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i forhold til virksomhedens funktionærer.

Funktionærer uden for overenskomst

For funktionærer, der ikke er omfattet af overenskomst, fremgår det ofte af ansættelseskontrakten, hvornår funktionærens løn tages op til vurdering eller drøftelse. Hvis I har behov for at gøre noget andet i den nuværende situation med COVID-19, eksempelvis udskyde lønvurderingen til et senere tidspunkt, kan I aftale det med den enkelte funktionær.

Funktionærer omfattet af en overenskomst

Er funktionæren omfattet af en overenskomst, vil ret og pligt til lønvurdering typisk være reguleret af bestemmelsen om løn i den relevante overenskomst.

Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der står i overenskomsten, hvis virksomheden overvejer at udskyde tidspunktet for lønvurdering eller lønforhandling for funktionærer.

Industriens Funktionæroverenskomst, Funktionæroverenskomsten for Handel Transport og Service samt Butiksoverenskomsten

Pligt til årlig individuel lønvurdering

Mange funktionæroverenskomster indeholder lønbestemmelser, der fastslår, at virksomheden har pligt til at foretage en årlig vurdering af funktionærens løn. Det er bl.a. tilfældet for Industriens Funktionæroverenskomst, Funktionæroverenskomsten for Handel Transport og Service samt Butiksoverenskomsten.

Det er derfor ikke muligt at aftale med en funktionær, som er omfattet af de nævnte overenskomster, at den årlige lønvurdering udskydes til senere, hvis det betyder, at der går mere end et år imellem to vurderinger.

Medarbejderens ret til en lønvurdering efter de nævnte overenskomster er ikke en ret til en forhandling om funktionærens løn. Retten til lønvurdering indebærer heller ikke en ret til at få lønnen reguleret.

Kriterier for lønvurderingen

Det fremgår af lønbestemmelserne i de nævnte overenskomster, hvilke kriterier, der skal indgå i virksomhedens vurdering af lønnen for den enkelte funktionær. Kriterierne i de enkelte overenskomster varierer, men kriterier som funktionærens indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed, stillingens indhold og ansvar, samt – en præciserende bestemmelse indsat ved overenskomstfornyelsen i 2020 -  om der er indgået en aftale om funktionsløn, er gennemgående i overenskomsterne.

Virksomhedens økonomiske situation

Andre relevante kriterier, som for eksempel virksomhedens økonomiske situation, kan også indgå i lønvurderingen.

Det er vigtigt, at virksomheden foretager en individuel vurdering af funktionærens løn. Efter omstændighederne kan virksomhedens økonomiske forhold betyde, at der vil være yderst begrænsede eller slet ingen muligheder for at regulere lønnen for den enkelte funktionær. 

Lønstigninger, der følger af Fritvalgs Lønkontoen

Efter overenskomstfornyelsen i 2020 fremgår det udtrykkeligt af overenskomsterne, at virksomheden også kan medregne eksempelvis de lønstigninger, der følger af eventuelle stigninger i Fritvalgs Lønkontoen, i forbindelse med den individuelle lønvurdering.

Indberet lønændringer hurtigst muligt

DI’s medlemsvirksomheder skal indberette resultatet af deres lokale lønforhandlinger. Hvis virksomheden ved den lokale lønforhandling aftaler lønændringer, er det vigtigt, at ændringerne hurtigst muligt bliver indberettet.

Læs vejledning og indberet lønændring her

Kontakt DI for rådgivning

Kontakt DI, hvis du er i tvivl, eller hvis du ønsker rådgivning om, hvordan din virksomhed håndterer lønvurderingen.

 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret