Indberet resultatet af lokale lønforhandlinger

DI’s medlemsvirksomheder skal indberette resultatet af deres lokale lønforhandlinger. Indberetningerne giver løbende indblik i den aktuelle lønudvikling.

Åben

Åben indberetningsmodulet med din email og adgangskode til di.dk

Gå til indberetning

Adgang til at indberette

Har du tidligere indberettet virksomhedens lønændringer online, kan du gå direkte til indberetningsmodulet.

Er du ny indberetter, skal du bestille adgang til indberetningsmodulet ”Lønændringer” ved hjælp af nedenstående tilmeldingsblanket, som udfyldes og sendes retur til DI. Blanketten skal underskrives af virksomhedens adm. direktør, fordi indberetningen af lønændringer er omfattet af en særlig sikkerhedsprocedure. Det sikrer, at virksomhedens ledelse ved, hvilke personer som har adgang til virksomhedens egne løntal. Adgangen til indberetningsmodulet kræver også, at du har en brugerprofil til di.dk.  

Via Dit DI kan du se, hvad du har adgang til.

Hvad skal indberettes

Der indberettes til DI umiddelbart efter afslutning af forhandlingerne/vurderingerne.

Indberetningen omfatter samtlige medarbejdere (arbejdere og funktionærer) ekskl. elever, lærlinge og øverste ledelse. Indberetningspligten gælder således også for lønforhandlinger/-vurderinger for ikke-overenskomstdækkede medarbejdere.

Det er ikke nødvendigt at indberette lønændringer for medarbejdere på normallønsoverenskomster, hvor der ikke er krav om lokal lønforhandling. Bemærk, at nogle virksomheder derfor kun skal foretage indberetning for nogle medarbejdere (typisk funktionærer), mens andre indberetter for samtlige medarbejdere.

Hvis virksomheden først har lokale lønforhandlinger senere på året, indberettes der først, når forhandlingerne er afsluttet.

Hvorfor skal der indberettes

Virksomhedernes lønindberetningerne giver et godt grundlag for at følge de aktuelle resultater af de lokale lønforhandlinger. Resultaterne giver virksomhedens ledelse mulighed for at se den seneste lønudvikling og være forberedt til kommende lønforhandlinger. Resultaterne fra de lokale lønforhandlinger offentliggøres løbende via DI Business og DI's hjemmeside, når DI har modtaget et tilstrækkeligt stort datagrundlag.

Vi skal gøre opmærksom på, at alle virksomheder har pligt til at indberette lønændringer og til at besvare alle henvendelser fra DI vedrørende virksomhedens arbejdsmarkeds-, overenskomst- og lønforhold jf. DI's vedtægter § 6.

Skabeloner

Download

Tilmeldingsblanket

Lise Thaarup

Koordinator

Michael Eliasen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4756
  • Mobil +45 5213 2370
  • E-mail miel@di.dk

Relateret