Netstat - Online værktøj

I NetStat du kan se, hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre. Du kan også sammenligne  fraværs- og ulykkesstatistik med tilsvarende medarbejdergrupper.

Åben Netstat

Åben onlineværktøjet NetStat med din brugeprofil og adgangskode til di.dk

NetStat

Du har adgang til NetStat, hvis din virksomhed er medlem af DI og du har en brugerprofil til di.dk med adgang til de medlemsekslusive sider. 

I NetStat kan du som betroet medarbejder få adgang til at se virksomhedens egne løn-, fravær- eller arbejdsulykkestal herunder kønsopdelt lønstatistik. Adgangen til virksomhedens egne tal er strengt personlig, og du skal have et tilsagn fra virksomhedens øverste ledelse for at blive oprettet som bruger. Du kan få adgang ved at udfylde tilmeldningsblanketten herunder

Bemærk, at du som ansat på en medlemsvirksomhed kun må bruge den information, du finder i NetStat, til virksomhedens eget brug og ikke til dit personlige brug.

Om online værktøjet NetStat

NetStat er et online værktøj, hvor du finder du detaljeret statistik om løn, fravær og arbejdsulykker på det private arbejdsmarked. Det er muligt at skræddersy en statistik efter dine behov med opdeling på bl.a. arbejdsfunktion, geografi, branche eller erhvervserfaring.

NetStat indeholder oplysninger for omtrent halvdelen af alle privatansatte i Danmark. Datagrundlaget er virksomhedernes årlige indberetninger til Dansk Arbejdsgiverforening.

Sådan bruger du NetStat

NetStat kan bruges til benchmarke virksomhedens arbejdsulykker, løn- eller fraværsniveau. Du kan også bruge NetStat til at finde lønniveauet, når du skal ansætte en ny medarbejder. Overordnet kan du bruge NetStat på to måder:

 • Skræddersy din egen statistik efter behov
 • Vælg en prædefineret statistik eller søgning

Statistikken kan skræddersys efter behov, og det er muligt at vælge specifikke brancher, arbejdsfunktioner, geografiske områder, uddannelser mv. hver for sig eller kombineret. Du vælger selv, om du vil bore dig ned i en specifik gruppe eller se det store billede. Med NetStat kan du begge dele. Bemærk, at du ikke finder lønudviklingen i NetStat. Se i stedet vores publikation ”Nyt om løn”.

Du kan altid vælge at få din statistik vist i et regneark eller i en printvenlig pdf-udgave.

Det er muligt at udarbejde din egen søgning eller statistik eller du kan vælge en af DI’s anbefalede søgninger.

Adgang til "mine tal"

Jan Storm Thomsen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3914
 • Mobil +45 2344 9753
 • E-mail jst@di.dk

Michael Markman

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4590
 • Mobil +45 2263 4952
 • E-mail mian@di.dk

Maria Lundgren Jacobsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3301
 • Mobil +45 2326 8566
 • E-mail mlja@di.dk