Resultatløn og funktionsløn

Læs om resultatløn, der er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejders løn afhænger af den pågældendes arbejdspræstation og resultater.

Hvad er et resultatlønsystem:

Et resultatlønsystem er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejders løn afhænger af den pågældendes arbejdspræstation og resultater. Et resultatlønsystem kan udformes på mange forskellige måder, men vil være opbygget så den enkelte medarbejder har indflydelse på sin indtjening ud fra devisen, at jo mere den enkelte præsterer desto større fortjeneste.Et resultatlønsystem omtales ofte også som et produktivitetsfremmende lønsystem.

Et resultatlønsystem kan medvirke til at forøge arbejdsintensiteten og/eller forøge produktionen pr. tidsenhed eller forbedre kvaliteten og dermed forbedre udnyttelsen af produktionskapaciteten. Herudover kan resultatlønsystemer give medarbejderne forøget indtjening.

eksempel lokalaftale

Overenskomst grundlag

Aftaler om lønsystemer for resultatløn skal indgås i overensstemmelse med gældende overenskomst. I Industriens Overenskomst findes reglerne i § 22 og § 23. Aftaler om lønsystemer indgås normalt i henhold til overenskomstens regler om lokalaftaler. Reglerne om lokalaftaler finde i Industriens Overenskomst § 8. I fællesoverenskomsten mellem HTS og 3F findes reglerne om produktivitetsfremmende lønsystemer i § 7 og i overenskomsten mellem ATL og 3F findes bestemmelsen i § 8.

Funktionsløn

Andre systemer og aftaler:

Se også

Skabeloner

Blanket til Anmodning om besøg af lønkonsulenter

Anmod om lønkonsulenter
Nils Kaasing

Nils Kaasing

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3313
  • Mobil +45 2949 4625
  • E-mail nik@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter