Kom i gang med at bruge lønsystem som ledelsesværktøj

Virksomheden kan bruge løn som et ledelsesværktøj og udvikle en lønpolitik og et lønsystem, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål. Det kan DI hjælpe med gennem vores pjecer, konferencer og ikke mindst vores lønsystemkonsulenter.

Hvad er et lønsystem:

Et lønsystem kan bruges til at fremme en bestemt adfærd hos medarbejderne enten ved at belønne en forbedret indsats og produktivitet eller ved at belønne for opnåede kvalifikationer. Et lønsystem bør sammensættes, så det fremmer virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne mest muligt. Normalt inddeles lønsystemer i to kategorier:

  • Kvalifikationslønsystemer
  • Resultatlønsystemer

Hvad kan et kvalifikationslønsystem bruges til?

I et kvalifikationslønsystem aflønnes den enkelte medarbejder i forhold til opnåede eller tillærte kvalifikationer. Et kvalifikationslønsystem fastsætter den individuelle løn pr. time eller måned.
Et kvalifikationslønsystem kan medvirke til at forbedre medarbejdernes kompetencer således, at virksomheden på længere sigt vil være bedre rustet til at få løst sine opgaver.

Hvad kan et resultatløn/bonuslønsystem bruges til?

Et resultatlønsystem er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejders løn afhænger af den pågældendes arbejdspræstation og resultater. Et resultatlønsystem kan udformes på mange forskellige måder, men vil være opbygget, så den enkelte medarbejder har indflydelse på sin indtjening ud fra devisen, at jo mere eller bedre den enkelte præsterer desto større fortjeneste. Et resultatlønsystem omtales ofte også som et produktivitetsfremmende lønsystem.


Et resultatlønsystem kan medvirke til at forøge arbejdsintensiteten og/eller forøge produktionen pr. tidsenhed eller forbedre kvaliteten og dermed forbedre udnyttelsen af produktionskapaciteten. Herudover kan resultatlønsystemer give medarbejderne forøget indtjening.

Kom i gang og få besøg af erfarne lønkonsulenter

DI’s lønkonsulenter kan hjælpe virksomheder igennem hele lønsystemprocessen på din virksomhed fra det første opstartsmøde, over træning af ledere og beskrivelse af lønfaktorer, til det færdige lønsystem foreligger. Sådan en proces sker ofte i samarbejde med lønkonsulenter fra CO- eller 3F. DI’s lønsystemkonsulenter har erfaring fra opgaver hos godt 100 virksomheder årligt, og vi hjælper også med at vedligeholde systemerne.
Er ledelse og medarbejdere enige om at få besøg af en lønkonsulent fra DI og CO-industri, skal vi bede om at modtage en udfyldt anmodningsblanket.

Samarbejde med forbund

DI’s lønsystemkonsulenter har et samarbejde med lønsystemkonsulenter fra CO-industri, 3f Industri (tidl. Forbundet Træ-Industri-Byg), 3f Transport og NNF. Vi kan rykke ud til din virksomhed sammen, så medarbejderne føler sig trygge ved at gå ind i arbejdet med at udvikle eller vedligeholde et lønsystem. I samarbejde med CO-industri har vi udviklet "Plusløn" - en metodevejledning til udvikling af virksomhedens eget lønsystem.

Overenskomst grundlag

Gældende overenskomst Aftaler om lønsystemer skal indgås i overensstemmelse med gældende overenskomst. I Industriens Overenskomst findes reglerne i § 22 og § 23. Aftaler om lønsystemer indgås normalt i henhold til overenskomstens regler om lokalaftaler. Reglerne om lokalaftaler finde i Industriens Overenskomst § 8. I fællesoverenskomsten mellem DIO II og 3F findes reglerne om produktivitetsfremmende lønsystemer i § 7 og i overenskomsten mellem ATL og 3F findes bestemmelsen i § 8. I Træ- og møbeloverenstkomen mellem Træ- og møbelindustrien findes reglerne om produktivitets fremmende lønsystemer i § 22.

Husk Lønsystemkonferencen

Bliv klogere på lønsystemer og arbejdstid på DI's lønsystemkonference, der afholdes hvert år i starten af november.

Skabeloner

Blanket til Anmodning om besøg af lønkonsulenter

Anmod om lønkonsulenter
Nils Kaasing

Nils Kaasing

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3313
  • Mobil +45 2949 4625
  • E-mail nik@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter