Vi rådgiver dig

Indberetning af personalegoder

Virksomheder har pligt til at indberette personalegoder til Skattestyrelsen. Nogle goder skal dog indberette særskilt, og andre er helt undtaget fra indberetningspligten.

Indberetningspligtens omfang

Arbejdsgiveren skal foretage indberetning til indkomstregisteret af personalegoder omfattet af ligningslovens § 16.

Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning mv. (bekendtgørelsens § 9) og bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020 om ændring af bekendtgørelse om skatteindberetning.

Goder, som skal indberettes særskilt og med angivelse af art

Visse goder skal indberettes særskilt for den enkelte medarbejder og med angivelse af art. 
Særskilt indberetning skal foretages, idet goderne er eller kan være AM-bidragspligtige.

Goder, som skal indberettes særskilt, er:

 • Fri kost og logi, som værdiansættes efter de normalværdier for kost og logi, der fastsættes af Skatterådet
 • Fri kost og logi i øvrigt
 • Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger mv. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger (se dog nedenfor om præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger mv., som indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19)
 • Firmabil
 • Helårsbolig under visse betingelser
 • Sommerbolig
 • Lystbåd
 • Medie-/radiolicens
 • Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse.

Firmabil, arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger mv. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger,  fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, og fri kost og logi, som omfattes af de normalværdier, Skatterådet har fastsat, er A-indkomst. Andre goder er B-indkomst.

Goder, som kan indberettes samlet uden angivelse af art

Andre goder omfattet af ligningslovens § 16 kan indberettes med et samlet beløb for den enkelte medarbejder.

Sådanne goder er B-indkomst og ikke AM-bidragspligtige. Derfor er der ikke krav om, at de skal indberettes særskilt med angivelse af art.

Indberetning med værdi

Indberetningen skal foretages med angivelse af den skattepligtige værdi (bortset fra frikort til offentlig befordring, som indberettes uden angivelse af værdi).

Undtagelser fra indberetningspligten

Visse goder er undtaget fra indberetningspligten. Det gælder følgende goder:

 • Goder omfattet af bagatelgrænserne for henholdsvis arbejdsrelaterede personalegoder og mindre personalegoder. Medarbejderen skal selv foretage indberetning, hvis bagatelgrænserne overskrides. Overstiger værdien af et enkelt gode omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder denne grænse, skal arbejdsgiveren dog indberette.  
 • Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv.
 • Firmabørnehave og firmavuggestue
 • Privat benyttelse af goder, der stilles til rådighed af hensyn til arbejdet, uden at godet er omfattet af de goder, der er nævnt i bekendtgørelsens § 9, stk. 2, nr. 1-9 eller er omfattet af goder under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder (f.eks. privat benyttelse – udover befordring mellem hjem og arbejde – af brobizz stillet til rådighed af hensyn til arbejdet)
 • Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber mv. uden, at godet er omfattet af bekendtgørelsens § 9, stk. 2, nr. 1-9 (f.eks. en medarbejders hjemlån af en værktøjskasse en weekend for at udføre noget arbejde på privatboligen eller sommerhuset)
 • Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen
 • Avis leveret på medarbejderens bopæl, som er tildelt medarbejderen uden lønnedgang, og som ikke er omfattet af undtagelserne under første bullet

Arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger mv., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager, indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikring, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

Artikel opdateret den 17.11.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter