Vi rådgiver dig

Personalepleje

Tilskud af forholdsvis begrænset omfang til kaffe-, kantine-, kunst- eller lignende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, beskattes ikke hos medarbejderen.

Kantineordning

For så vidt angår kantineordning på arbejdspladsen er der fastsat vejledende satser for, hvor meget medarbejderen selv skal betale per måltid for at undgå beskatning af arbejdsgiverens tilskud.

For et standardmåltid eksklusiv drikkevarer er beløbet 15 kr. og inklusive drikkevarer 20 kr.

Et luksusmåltid beskattes efter konkret vurdering, med mindre egenbetalingen afspejler, at der er tale om et luksusmåltid.

Motionsrum

Gratis benyttelse af motionsrum på arbejdspladsen er skattefrit for medarbejderen, hvis der er tale om almindelig personalepleje af begrænset økonomisk karakter, og det samtidig er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.

Derimod er arbejdsgiverens betaling af medarbejderens medlemskab i et motionscenter skattepligtigt for medarbejderen.

Beskatning af aktiviteter i personaleklubber, motionsordninger mv. er omtalt i den juridiske vejledning afsnit C.A.5.16 om fritid og fornøjelser.

Artikel opdateret den 01.06.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter