Vi rådgiver dig

Sundhedsydelser

Medarbejderen skal ikke betale skat, hvis arbejdsgiveren betaler for forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

Skattefriheden forudsætter, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren betaler medarbejderens sundhedsudgifter.

Det kan for eksempel være betaling for lægebehandling, hvis medarbejderen har fået en skade under udførelse af sit arbejde, eller der kan være tale om forebyggelse for så vidt muligt at undgå skader.

Ikke-arbejdsrelaterede skader

Generelle ikke-arbejdsrelaterede helbredsundersøgelser og rådgivning, der i øvrigt ikke gives individuel lægehenvisning til, er skattepligtigt for medarbejderen.

Den skattepligtige værdi af sådanne ydelser ansættes til markedsværdien.

Sundhedsforsikring

En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er skattefri for modtageren, hvis den udelukkende indeholder ydelser til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

Hvis forsikringen også indeholder ydelser, der vedrører privatsfæren, er hele den arbejdsgiverbetalte præmie skattepligtig på samme måde, som hvis forsikringen kun indeholdt ydelser, der vedrører privatsfæren.

Skatteministeriet har offentliggjort et styresignal om skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress (SKM2012.218.SKAT).

Arbejdsgiverbetalt behandling af misbrug

Hvis arbejdsgiveren som led i den generelle personalepolitik betaler udgifter til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, beskattes medarbejderen ikke.

En rentefordel, som en medarbejderen opnår ved, at arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån til dækning af udgifterne ved behandlingen, medregnes heller ikke ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.

Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med de nævnte behandlinger, eller såfremt medarbejderen har tegnet en sådan forsikring, og arbejdsgiveren dækker medarbejderens udgifter hertil, medregnes tilsvarende ikke forsikringspræmien eller det fra arbejdsgiveren modtagne beløb ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst. (For medicinudgifter er der en max. periode på 6 måneder for skattefriheden.)

Skal gælde alle medarbejdere

Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften som led i den generelle personalepolitik afholdes for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere.

Der kan dog ske en begrænsning efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

Derudover er skattefriheden betinget af en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen (skal ved forsikring fremgå af forsikringsbetingelserne). 

Kravet om lægeerklæring gælder ikke ryge-afvænning.

Andre situationer

I visse tilfælde kan sundhedsydelser være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, personaleplejefritagelsen eller bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Artikel opdateret den 01.06.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter