Planlæg og gennemfør lønforhandling

Lønforhandling er vigtig, da virksomheden kan bruge lønnen til at opnå forretningsmæssige mål og ofte er en betydelig omkostning. Få gode råd til at komme godt igennem lønforhandlingen.

Forbered lønforhandlingen

Lønfastsættelsen skal understøtte virksomhedens udvikling og strategi

Løn spiller en rolle for medarbejderes motivation, samarbejde og produktivitet. Løn er samtidig en betydelige omkostning, der påvirker virksomhedens konkurrenceevne i forhold til udlandet.

Der er derfor god grund til at betragte og udnytte løn som et ledelsesværktøj, der både engagerer medarbejderne og er med til at bidrage til virksomhedens forretningsmæssige mål og dermed fælles bedste.

Sæt dig ind i lønstatistikken

DI’s online statistik NetStat og øvrige lønstatistikker kan bruges til at vurdere virksomhedens lønniveau og lønspredning i forhold til arbejdsmarkedet generelt.

Lønstatistik bør ikke bruges som “facitlister” og giver ikke noget svar på, hvad arbejdskraft er værd på netop din virksomhed, men det er en god rettesnor.

Husk kendte omkostninger herunder overenskomsten

Overenskomstaftalen har betydning for den lokale lønforhandling. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke lønelementer der ændres som følge af den centrale aftale. Man bør tage højde for disse ændringer ved den lokale lønforhandling, så virksomheden undgår at betale to gange. F.eks. blev bidraget til fritvalgs lønkontoen hævet med 0,6 pct. pr 1. marts 2019 Industriens Overenskomst.


Husk, at arbejdsgiverens samlede lønomkostninger er typisk næsten 40 pct. højere end den direkte udbetalte løn. Det vil sige, at en stigning i timelønnen som regel giver højere pensionsbidrag, feriebetaling m.v.

Deltag i DI's informationsmøder om løn

Virksomhedens ledelse inviteres hvert år til at deltage i informationsmøder om løn forud for mange virksomheders lokale lønforhandlinger. Møderne har til formål at give virksomheden det bedst mulige grundlag for at fastsætte løn og lønregulering af medarbejderne.

Aftal køreplan

Aftal en fælles køreplan for lønforhandlingerne.

Brug gerne 1. marts som startdato, hvor det nye overenskomstår starter. Husk, at en evt. lokaftale eller kutyme skal være opsagt inden da, så der er god fornuft i at begynde overvejelser tidligt.

Fastlæg gerne flere mødedage end umiddelbart forventet; så kan I evt. aflyse hen ad vejen.

Aftal et mål for, hvornår forhandlingerne skal være afsluttet. Vær også opmærksom på, hvor længe lønaftalen skal gælde.

Under lønforhandlingen

Sæt scenen, fortæl om virksomhedens situation

Som arbejdsgiver kan du indlede du med at tegne et bredt billede af virksomhedens aktuelle situation.


Hvordan klarer virksomheden sig? Hvad med fremtiden? Har I de rigtige medarbejdere? Mangler I arbejdskraft?

Undgå lønstatistikker i forhandlingslokalet

Undgå så vidt muligt at tage lønstatistik med ind i selve forhandlingslokalet. Men orientér dig i den inden. 

Lønfastsættelsen bør tage udgangspunkt i virksomhedens egen situation og ikke en prisregulering efter en lønstatistik eller andre faktorer udenfor virksomheden. Ellers kan forhandlingen fjerne opmærksomheden fra virksomhedens egen konkurrenceevne, der bør være det vigtigste udgangspunkt for lønforhandlingen.

Regulér ikke med tilbagevirkende kraft

En aftale om lønregulering har som udgangspunkt virkning fra det tidspunkt, hvor den er indgået. Det kan motivere til at få forhandlingen på plads, så den ikke trækker i langdrag. Undgå i øvrigt at indføre en lønstigning med tilbagevirkende kraft. 

Kommunikation

Tænk over, hvordan I ønsker at holde virksomhedens medarbejdere orienteret om de kommende forhandlinger. Både før, under og efter lønforhandlingen. Planlæg f.eks. kommunikation ved forskellige scenarier.

Vi anbefaler, at I udarbejder skriftlige referater fra hvert møde, hvor det fremgår, hvad der er blevet drøftet, hvad der eventuelt er blevet tilbudt fra virksomhedens side, og om der er aftalt flere møder.

Det er også en god idé, hvis ledelse og tillidsrepræsentant sammen løbende orienterer medarbejderne om, hvor langt forhandlingerne er. Dog uden konkrete elementer fra selve forhandlingen, da det kan fastlåse forhandlerne unødigt.

Hvis enighed ikke opnås?

Læs om hvordan uoverensstemmelser mellem virksomheden og medarbejdere løses

fagretlige sager

Har du brug for juridisk hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Se jurisk rådgivning

Michael Eliasen

Michael Eliasen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4756
  • Mobil +45 5213 2370
  • E-mail miel@di.dk
Michael Markman

Michael Markman

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4590
  • Mobil +45 2263 4952
  • E-mail mian@di.dk
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter