Fem fif til brug af lønstatistikken

Når du kender markedslønningerne, ved du, hvad du er oppe i mod, når du skal rekruttere og fastholde medarbejdere. Men ingen lønstatistik kan bruges som facitliste, fordi jobindhold, arbejdsvilkår og aflønningsformer grundlæggende varierer fra virksomhed til virksomhed, uden at alle forskelle kan identificeres i statistikken.

1. Kend lønbegreberne

DI anvender som udgangspunkt såkaldte "bruttolønninger" - det vil sige, at arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår i lønningerne. I en tid, hvor pensionsbidraget udgør en stigende andel af den samlede løn, er det arbejdsgiverpolitisk vigtigt at holde fokus på bruttolønnen. DI's lønstatistikker dokumenterer altid lønbegrebet.

2. Hold fokus på lønspredning

DI's lønstatistikker viser både nedre kvartil, median, øvre kvartil samt gennemsnittet for at angive lønspredning. Du kan derfor få en fornemmelse af, om markedet lønmæssigt er den samme for en bestemt type arbejdskraft, eller om der er store forskelle. Hvis der er stor spredning, skal du være ekstra varsom med at anvende lønstatistikken.

3. Hvad er den typiske løn

GENNEMSNITTET VISER IKKE DEN TYPISKE LØN
Som tommelfingerregel kan man sige, at 2/3 af lønmodtagerne tjener mindre end gennemsnittet, 1/3 tjener mere. Den typiske løn - dvs. den hyppigste løn - ligger normalt mellem nedre kvartil og medianen.
Den "typiske" løn ligger under gennemsnittet.
Der er stort set ingen, der præcis får gennemsnitslønnen. Som hovedregel kan man sige, at 2/3 tjener mindre end gennemsnittet og 1/3 tjener mere for en given medarbejdergruppe. 

4. Løn for sammenlignelige jobs

Undgå udelukkende at sammenligne lønninger for medarbejdere med samme uddannelse, titel eller fagforeningstilknytning, fordi disse personer kan bestride vidt forskellige jobs. DI's lønstatistikker viser lønninger ud fra den såkaldte DISCO-gruppering, der gør det muligt at sammenligne løn for medarbejdere, der udfører den samme type arbejde.

5. Statistikker fra andre kilder som fagforeningsstatistik

Anvendelse af fagforeningsstatistikker har generelt ikke samme troværdighed som DI's. Vær kritisk over for dataindsamling, lønbegreber, jobinddelinger og lønspredning. DI's lønstatistik er anerkendt af de økonomiske ministerier og indgår i 3-parts forhandlinger mv.

Michael Eliasen

Michael Eliasen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4756
  • Mobil +45 5213 2370
  • Send e-mail  
Michael Markman

Michael Markman

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4590
  • Mobil +45 2263 4952
  • Send e-mail  

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter