26.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ændringer fra det arbejdsmiljøpolitiske forlig på vej

Beskæftigelsesministeren har fremsat et nyt lovforslag om arbejdsmiljø, der skal implementere ekspertudvalgets anbefalinger.

Målet er at forenkle og effektivisere arbejdet med arbejdsmiljø ude på virksomhederne. Samtidig ønsker regeringen at skærpe bøder og pålægge virksomhederne gebyrer. Lovforslaget er et vigtigt skridt til at få implementeret de 18 anbefalinger, som Ekspertudvalget om arbejdsmiljø afleverede til den daværende regering i september måned 2018. Et bredt flertal i Folketinget indgik et arbejdsmiljøpolitisk forlig i foråret 2019.

 Hovedelementerne i lovforslaget

  • Der bliver indført en mulighed for at indgå aftaler med Arbejdstilsynet om forbedringer af arbejdsmiljøet
  • Rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud, så der tages højde for virksomhedernes forskellige behov for viden om arbejdsmiljø og kompetenceopbygning
  • Reglerne om arbejdsmiljø skal fremover være formuleret tydeligt og klart
  • Ministeren bemyndiges til at indføre et gebyr for skærpet tilsyn efter et forbud
  • Bøder ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes
  • Grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven forhøjes  
  • Der skal sættes konkrete og relevante måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau.

De nye regler er planlagt at træde i kraft den 1. januar 2020. Reglerne om gebyr for særligt tilsyn skal gælde fra 1. september 2020, ændringen af rådgivningspåbud fra den 1. april 2020 og de større grundbøder for materielle overtrædelser fra den 1. september 2021.

Regeringen vender tilbage med yderligere information om de enkelte lovforslag, når Folketinget har 2. behandlet lovforslaget.

DI mener

DI er tilfreds med, at lovforslaget på loyal vis implementerer forårets politiske aftale. Den var baseret på de gode anbefalinger, som Ekspertudvalget om arbejdsmiljø afleverede sidste efterår. Aftalen videreførte en lang tradition for brede politiske forlig på arbejdsmiljøområdet i Danmark. Med aftalen er der taget politisk stilling til de vigtigste sager på arbejdsmiljøområdet, og DI forventer ikke yderligere skærpelser af bøder eller nye gebyrer.

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter