Foto: Colourbox
24.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Arbejdsgivere skal sikre mundbind i kollektiv transport

Den 22. august 2020 trådte de nye regler om brug af mundbind i kollektiv transport i kraft. Reglerne fastslår, at arbejdsgivere i transportvirksomheder er forpligtet til at sikre, at deres medarbejdere bruger mundbind eller visir.

Bekendtgørelsen om krav om mundbind m.v. i kollektiv transport m.v. retter sig primært mod de rejsende i:

  • Togtrafik, herunder privatbaner, letbaner og metro.
  • Buskørsel, dvs. både lokale og regionale busruter, skolebusser, x-busser, fjernbusser, turistbusser og anden kørsel i bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.
  • Taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, som kræver tilladelse i henhold til taxilov.
  • Færgetrafik, herunder indenrigsfærger og færger, der sejler mellem Danmark og havne i udlandet.

Gælder i transportmidler og på stationer

Men reglerne fastslår også, at arbejdsgivere for medarbejdere i den kollektive trafik skal påse, at de ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte befinder sig i transportmidlet eller på en station m.v.

Der er ikke krav om, at medarbejderne bruger mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum, hvor det alene medarbejdere, der har adgang.

Der er enkelte undtagelser, herunder at mundbind eller visir kan fjernes midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn.

Arbejdsgivere kan straffes med bøde for manglende overholdelse af reglerne.

Arbejdstilsynet skriver om brug af mundbind:

Mundbind/visir, der skal bæres af ansatte for at begrænse risikoen for, at de bliver udsat for coronavirus i arbejdstiden, er personlige værnemidler.

Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder også i forhold til risikoen for udsættelse for coronavirus. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte følger sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for brug af mundbind/visir de steder, hvor der er indført krav om, at der skal bæres mundbind/visir, og hvor de ansatte i arbejdstiden kan blive udsat for risiko for smitte med coronavirus som fx ved transport i offentlige transportmidler.

Efter arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdsgiveren afholde udgifterne til anskaffelse af de personlige værnemidler, som de ansatte skal bruge i forbindelse med arbejdet. Det gælder også i forhold til mundbind/visir, der skal bæres af de ansatte for at begrænse risikoen for, at de bliver udsat for coronavirus.

Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter