Er du en god rollemodel for de unge i jeres virksomhed? Grundig oplæring og instruktion kan forebygge ulykker.

Foto: Getty Images
07.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye regler om unges arbejde

Der er taget højde for "fejedrengsproblematikken" i de nye regler for unges arbejde. Fra 1. juli er det muligt for industrien at ansætte en ung på værkstedet igen. Detailhandlen har fået tilsvarende lempelser.

Industrien har i flere år haft problemer med "fejedrengsproblematikken". Nogle af DI's medlemmer fik påbud og bøder fra Arbejdstilsynet, fordi de havde unge drenge ansat som fejedrenge i produktionen. De unge var ikke færdige med 9. klasse, og de arbejdede med lettere rengøring i "farlig nærhed" af maskiner på værkstedet.

Arbejdstilsynet og klagenævnet var enige. DI så ikke anden udvej end at fraråde ansættelse af undervisningspligtige unge som fejedrenge i industriproduktioner med "farlig nærhed" af maskiner.

Men nu bliver det muligt at ansætte en ung pige eller dreng igen. Den 1. juli 2021 træder den såkaldte ”fejedrengsregel” i kraft, der har betydning for unges arbejde i nærheden af maskiner, der er gjort ufarlige. Reglen gælder for visse virksomheder inden for industri og detail.

Den nye "fejedrengsregel" i ungebekendtgørelsen betyder, at unge, der er fyldt 13 år, må lave lettere arbejde i farlig nærhed af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Det vil sige, at unge mellem 13 og 15 år nu gerne må lave lettere arbejde, som for eksempel at feje i baglokalet i supermarkedet, selv om der står en pappresser, hvis pappresseren er standset og sikret imod at kunne gå i gang. Tilsvarende må en ung arbejde med lettere rengøring (som fejedreng) i produktionen, hvis maskinerne er effektivt sikret imod igangsætning (bilag 8).

Reglerne gælder i visse brancher inden for industri og detail.

For at bruge de nye regler skal virksomheden have en af de branche- eller DISCO-koder, der står i ungebekendtgørelsens bilag 10 og 11. Det er også et krav, at maskinen er afskærmet eller standset og sikret imod at kunne sætte i gang.

DI har i samarbejde med parterne deltaget i Arbejdstilsynets regeludvalg med ændringerne af ungereglerne i løbet af de sidste 2-3 år.

Læs mere i den reviderede bekendtgørelse om unges arbejde

Læs mere om unges arbejde på di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter