Blive klogere på, hvornår en ulykke under hjemmearbejdet betragtes som en arbejdsskade.

Foto: Getty Images
27.04.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Fald over ledning under hjemmearbejde kan være en arbejdsulykke

Ankestyrelsen har offentliggjort fire principmeddelelser om hjemmearbejde, der uddyber tidligere afgørelser om, hvornår ulykker under hjemmearbejde betragtes som en arbejdsskade.

Hvis en medarbejder kommer til skade, mens vedkommende arbejder hjemme, kan det være en arbejdsulykke, som arbejdsgiveren er forpligtet til at anmelde.

Det er en grundlæggende betingelse for at anerkende en ulykke som en arbejdsskade, at den er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Er ulykken sket på arbejdspladsen, er der efter praksis en formodning for, at det er en arbejdsskade.

Arbejdsgiveren har ansvaret for arbejdspladsen, herunder indretningen og inventaret m.m.

Når en medarbejder udfører sit arbejde hjemmefra, er de arbejdsmæssige og samt private forhold og handlinger knyttet tættere sammen end på arbejdspladsen. Derfor er der ikke den samme formodning for, at en ulykke er sket som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Det skal indgå i vurderingen af, om en ulykke er sket som følge af arbejdet eller arbejdets forhold, og om medarbejderens færden på ulykkestidspunktet havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet.

Eksempler på færden, der som udgangspunkt har en naturlig eller nødvendig forbindelse til arbejdet:

  • tilskadekomnes færden for at hente arbejdsredskaber, f.eks. pc, papir eller kuglepenne
  • tilskadekomne falder over ledningerne til arbejdscomputeren
  • tilskadekomnes færden i forbindelse med toiletbesøg
  • tilskadekomnes færden for at hente mad og drikke i eget hjem.

Eksempler på færden, der har karakter af private ærinder, og derfor som udgangspunkt ikke har en naturlig eller nødvendig forbindelse til arbejdet:

  • tilskadekomne forlader sin normale hjemmearbejdsplads grundet forhold, som ikke knytter sig til arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, f.eks. for at tale i telefon ude i haven
  • tilskadekomnes færden i forbindelse med private gøremål, f.eks. at hænge vasketøj op eller lufte hund.

Eksemplerne er ikke udtømmende, og arbejdsskademyndighederne skal altid foretage en samlet konkret vurdering af alle sagens omstændigheder med henblik på at vurdere, om en ulykke er sket som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. 

Uanset om tilskadekomnes færden har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet, vil en ulykke, der efter en konkret vurdering skyldes forhold og omstændigheder, som tilskadekomne selv har ansvaret for eller har haft indflydelse på, ikke være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Ulykken vil i sådanne tilfælde ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det kan f.eks. være en situation, hvor tilskadekomne falder over egne genstande i hjemmet.

Se Ankestyrelsens principmeddelelse

Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4847
  • Mobil +45 2228 8475
  • E-mail sli@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter