18.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

HR skal værne om mennesker, når ny teknologi rykker ind

Når ny teknologi rykker ind i virksomheden, er det HR-afdelingen, der skal stå vagt om de menneskelige ressourcer. HR-afdelingen skal tage ejerskab på værdidiskussionen og bidrage med et kritisk blik på udviklingen.

Det er et grundlæggende parameter, at HR skal forstå og bruge nye teknologier for at kunne understøtte forretningen. Men det kan være en fejl ukritisk at indarbejde nye teknologier i virksomheden, uden at have fokus på menneskelige aktører og ressourcer. HR er virksomhedernes organisatoriske samvittighed, og derfor har HR også en opgave i at være garant for, at mennesket fortsat spiller en central rolle i virksomeden.

Tag ejerskab på værdidiskussionen

Sideløbende med implementeringen af nye teknologier har HR en vigtig opgave i at tage ejerskab på værdidiskussionen og give sig selv serveretten på centrale områder, der betyder noget for virksomheden i dagligdagen. Det gælder i tværgående projekter, i forandringsprocesser, ved tiltrækning af talenter og i generationsledelse for blot at nævne nogle få områder.

Det kræver, at HR søger indflydelse ved at spille aktivt ind som nytænkende medspiller i de grundlæggende ledelsesdiskussioner i virksomheden. Det er HR, der skal sikre, at der bliver skabt en balance, så teknologien hjælper os og ikke omvendt. Det betyder, at HR skal bidrage til at sikre, at teknologien er en medspiller, der gavner vores dagligdag, skaber mening og tilfører værdi for forretningen.

 

Dilemmaer kræver kritisk tænkning

Digitaliseringen kan skabe nogle dilemmaer og paradokser for HR, der på den ene side skal understøtte forretningen og på den anden side skal sikre, at medarbejderne fortsat er i fokus og har oplevelsen af at skabe værdi. HR skal altså i højere grad være med til at have en kritisk tilgang til nye værktøjer og metoder og samtidig understøtte digitale tiltag, der bidrager til medarbejdernes fortsatte udvikling.

Eksempelvis har vi i dag fem generationer i arbejde på samme tid med meget forskellige teknologiske færdigheder. Det er derfor altafgørende, at der følger den nødvendige træning og oplæring, når nye teknologier implementeres, eller at der er tydelige regelsæt for, hvordan vi bruger eksempelvis sociale medier med respekt for virksomheden og privatlivet.

 

HR-kerneopgaver med fokus på mennesker

Siden finanskrisen har HR i mange virksomheder haft fokus på de traditionelle, administrative HR-processer. I en SMV-kontekst med begrænsede ressourcer giver det god mening med et mere traditionelt HR-fokus.

I de større virksomheder derimod er det centralt, at HR tager en fremtrædende rolle i værdidiskussionen og er med til at definere kerneopgaverne i HR-afdelingen med fokus både på forretningsudvikling og på de menneskelige ressourcer, vi er afhængige af.

En af HR’s væsentlige opgaver bliver at sikre, at den nye teknologi understøtter de menneskelige beslutninger og ikke omvendt.

 

Danmarks HR-konference 2019

I oktober 2019  inviterer DI og Ennova til Danmarks HR-konference med  overskriften ”Mennesker i en digital tid”.
På årets HR-konference stiller vi med eksperter og virksomhedsoplæg skarpt på, hvordan vi skal arbejde sammen i en digital tid, når teknologi og innovation stiller nye krav til HR.

Du vil blive inspireret, og du får konkret og praksisnær viden med hjem til brug i egen virksomhed. Du får mulighed for at knytte kontakt til HR-kolleger fra andre virksomheder, og der vil være rig mulighed for sparring og erfaringsudveksling på tværs.

I år sætter vi fokus på konkrete cases, hvor du som deltager skal arbejde sammen med andre, så vi i fællesskab bliver klogere på, hvordan vi er mennesker på arbejde i en digital tid. Sæt kryds i kalenderen og kom til ”Danmarks HR-konference den 22. og 23. oktober 2019”.

Læs mere om konferencen her.

Skrevet af:

Jens Halmø

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter