07.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ledelse af unge: Vi motiveres af medindflydelse og sparring

DI’s afdeling for ledelsesudvikling har spurgt to studentermedhjælpere, hvad der motiverer dem i deres job, og hvad der har overrasket dem i deres møde med arbejdslivet.

Frederik Flindt og Rune Gade arbejder som studentermedhjælpere i DI. De er begge i gang med en bacheloruddannelse på henholdsvis Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

De har været i DI siden sommeren 2018, og de har en klar idé om, hvad en god leder er, og hvad der motiverer dem i deres arbejdsliv.

Tillid og opgør med nulfejlskultur
”En god leder skal udvise tillid, inddrage os medarbejdere i processer og uddelegere ansvar og opgaver. Det er med til at forstærke det åbne miljø, eller den sociale kapital, som jeg føler skal være i en afdeling”, siger Rune Gade.

Et miljø, hvor der er tillid og plads til at fejle, hører også til de værdier, Rune Gade værdsætter hos en leder og på en arbejdsplads:

”Der skal være plads til fejl, plads til at man kan give konstruktiv feedback og vigtigst af alt, så er et åbent miljø også med til, at man føler sig sikker i arbejdet. Det skaber en tryghed at vide, at vi arbejder sammen som et hold, og at vores leder støtter op om det”, siger Rune Gade.

For Frederik Flindt skal en god leder afsætte tid til at tale med medarbejderne og være synlig i afdelingen, men også formå at motivere den enkelte:

”Jeg synes, at en god leder skal kunne motivere gennem kontrollerede, men samtidig frie rammer.
En god leder skal være eksplicit omkring strategi og retningslinjer, så medarbejderne føler sig inddraget og oplyst. Og sidst, men ikke mindst, skal en god leder være åben overfor anderledes og nytænkende input”

En god leder er nærværende 
Lederen spiller en stor rolle i hverdagen, og ifølge Rune Gade er det blandt andet lederens anerkendelse af hans indsats, der er en vigtig motivation:

”Der er en stor motivation i at føle sig værdsat på arbejdet, at føle man gør en forskel, og at man er til nytte – også selvom man ’kun’ er studerende. Det giver mig på mange måder også mere lyst til at yde og arbejde ekstra hårdt for at løse mine opgaver.”

Og Frederik Flindt tilføjer:

”Jeg motiveres helt sikkert allermest af arbejdsmiljøet i organisationen. Hvis ikke man synes, at det er fedt at gå på arbejde og møde ens kollegaer, så er det heller ikke sjovt at arbejde. Men kontakt til mine ledere er også vigtigt. Jeg synes, at lederne skal være nærværende og tage sig tid til at tale med alle medarbejdere i organisationen – også dem, som ikke er øverst i hierarkiet”.

Omvendt er manglende indflydelse og kontrol demotiverende:

”Jeg mister motivationen, hvis jeg konstant bliver set over skulderen og tjekket i alt, hvad jeg laver, eller hvis jeg bliver sat til opgaver, hvor jeg ikke selv har nogen indflydelse. Ikke dermed sagt, at jeg altid skal gå min egen vej, men det er fedt at få muligheder for at tænke selvstændigt. Jeg tror, at det er vigtigt at have relativt frie rammer,” siger Frederik Flindt.

Gensidig respekt virker
Én ting, der har overrasket dem begge i deres møde med arbejdslivet, er, at de bliver inddraget på lige fod med andre kollegaer i afdelingen.

”Det, som har overrasket mig i mit nuværende job, er den medindflydelse og inddragelse, jeg har fået. Jeg havde ikke forventet, at jeg som studentermedhjælper ville blive inddraget i så stor en del af tingene, som jeg gør,” siger Fredrik Flindt.

Men når alt kommer til alt, handler et godt arbejdsliv om gode kollegaer og ledere, der er nærværende og viser oprigtig interesse for deres kollegaer og medarbejdere:

”En god kollega og leder er først og fremmest nærværende. Det er som i mange andre tilfælde en god egenskab at være opmærksom, imødekommende og forstående overfor andre. Der er mange måder at udvise nærvær på, men den bedste egenskab hos en kollega og leder er, når vedkommende virker oprigtigt interesseret. Det udviser en form for gensidig respekt,” afslutter Rune Gade.

  

Om de unge

Rune Gade er i gang med sin bachelor i Business, Language and Culture på Copenhagen Business School. Han regner med at være færdig i 2020 og fortsætte med en 2-årig kandidatuddannelse.

Frederik Flindt læser Statskundskab på Københavns Universitet og forventer at være færdig med sin bacheloruddannelse i 2020. Han regner med at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse efterfølgende.

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter