15.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ledelsesudvikling – en grundlæggende færdighed eller et middel til at realisere strategien?

Ledelsesudvikling er i dag ofte bundet direkte op på virksomhedens strategi og gennemføres derfor i virksomheden. Men i et internt virksomhedsforløb er der en risiko for at overse den grundlæggende træning i ledelse, som for mange ledere er forudsætningen for succes.

Engang var det en belønning for veludført arbejde at deltage i udviklingskurser. Sådan er det heldigvis ikke mere. I dag deltager ledere i lederkurser og -udviklingsforløb med det sigte, at de skal tilegne sig ny viden og tillære sig nye færdigheder.

De nye færdigheder er en forudsætning for en bestemt udvikling i virksomheden, som oftest er knyttet direkte til strategien, og involveringen af lederne i denne udvikling er en forudsætning for succesfuld udrulning af strategien. Lederne skal med andre ord klædes på til at drive den ønskede udvikling.

Denne form for lederudvikling baserer sig på den antagelse, at alle ledere allerede er gode ledere, og at alle ledere har de nødvendige grundlæggende færdigheder. Men har alle ledere så det?

Lederkursus som led i strategiudvikling

Når virksomhederne udvikler og gennemfører strategisk baserede udviklingsforløb for lederne, er det i virkeligheden ofte organisationsudvikling, der skabes gennem blandt andet påvirkning af organisationens ledere. Uanset hvor kompetente lederne er, så er der ingen tvivl om, at deltagelse i strategisk udvikling styrker lederne i denne konkrete opgaveløsning.

Men er det nok, og er det i det hele taget en opgave for virksomhederne selv at udvikle og gennemføre kurser i grundlæggende ledelse, og for mere erfarne ledere, kurser, hvor de grundlæggende ledelsesværktøjer trænes?

Hvis der skal være fornuftig økonomi i at udvikle og gennemføre egne kurser, kræver det en stor virksomhed. Dels skal der være en efterspørgsel i organisationen, det vil sige mange ledere i pipeline, dels kræver det, at HR besidder de nødvendige kompetencer til at udvikle, gennemføre og vedligeholde egne kurser.

Da grundlæggende lederuddannelse som udgangspunkt er generisk, kalder dette ikke på særligt kendskab til den enkelte organisation, og virksomhederne kan derfor anlægge en ren cost/benefit betragtning på, om dette skal udføres af egne ressourcer eller med fordel kan købes eksternt.

Træning i grundlæggende lederfærdigheder

Mange ledere hjælpes ikke godt nok i gang med lederjobbet, når de udnævnes eller forfremmes første gang. Deres egen leder forsømmer måske ansvaret for at udvikle dem som ledere, og de nye ledere modtager ikke træning i rollen som leder. Men hvorfor? Er det ikke ærgerligt at have ledere i organisationen, der ikke føler sig kompetente som ledere og trygge ved ledelsesopgaven?

For virksomheder, der ikke er store nok til interne akademier med fast kursuskatalog, er det ofte relevant at finde samarbejdspartnere, som kan gennemføre kurser på ad hoc basis i virksomhederne, eller som virksomheden kan sende deltagere på kursus hos.

Spørgsmålet i overskriften er derfor ikke et enten/eller, men et både/og. Mens virksomhedens ledelse har fokus på den strategiske udvikling og de forandringsprocesser, der følger med, så kan en ekstern partner sikre, at de grundlæggende ledelsesfærdigheder er på plads gennem træning i grundlæggende og generiske ledelsesværktøjer.

   

LederKURSER

DI kan tilbyde sparring, når virksomheden skal planlægge et udviklingsforløb for ledelsen. DI kan både bidrage til strategiske udviklingsforløb i virksomheden og uddannelse af ledere i grundlæggende ledelsesværktøjer.

DI tilbyder tre lederuddannelser:

DI’s lederuddannelse – et kursus i grundlæggende ledelse 

DI’s strategiske lederuddannelse – strategisk ledelse for erfarne ledere 

Skrevet af:

Per Geisler Hansen

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter