Leder, stil (de rigtige) spørgsmål

Getty Images
04.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Leder, stil (de rigtige) spørgsmål

Du kan som leder bringe dine medarbejderes potentiale meget mere i spil, hvis du tør slippe idéen om at det er dig som skal give svaret. I stedet bør du dyrke denne disciplin: at stille åbne spørgsmål.

Dine medarbejdere kan have mange forskellige spørgsmål til opgaver og deres arbejde. Særligt under coronakrisen har medarbejderne haft mange spørgsmål, og ofte er det både medarbejderne og lederen selv, der har en forventning om, at lederen skal kunne give et godt svar.

Mange af spørgsmålene er dog ikke så simple. Som leder kan du både sætte virksomhedens viden bedre i spil, og giver dig selv mere plads, ved at gøre noget meget enkelt:

Du skal stille spørgsmål.

Ja/nej-spørgsmål bekræfter lederens forventninger

Men der er en verden til forskel på at spørge: ”Fik du noget ud af kurset? ” og ”Hvad fik du ud af kurset?”

Et meget enkelt værktøj i din ledelse er at tænke over, hvad det er for spørgsmål du stiller – er de åbne eller lukkede? Lukkede spørgsmål lægger op til et ja eller nej svar. F.eks.: Var det et godt møde? Gik det godt til seminaret? Har du styr på projektplanen? Fik kunden en god service?

Alle spørgsmål, som kan besvares med et kort ja eller nej, kalder vi lukkede spørgsmål. Ofte siger vi lidt mere for ikke at virke uhøflige end bare det korte ja eller nej. Men det er ikke spørgsmål, der åbner op for at vi tænker nøjere over mødet, seminaret, projektplanen eller serviceoplevelser.

Hvis du som leder stiller lukkede spørgsmål, risikerer du også at lægge svar i munden på dine medarbejdere. Stiller du spørgsmålet: ”Kom du i mål med projektet?”, er det svært som medarbejder ikke at springe direkte til et ”Ja, chef!”. Går man så langt som til at spørge: ”Du kom vel i mål med projektet, ikke?,” tvinger det også medarbejderen til at svare det, du ønsker at høre.

Det er som man siger: Som du spørger, så får du svar.

Sæt dine medarbejdere i spil

Hvis vi gerne vil have nuanceret viden og indsigt i spil, så må vi stille åbne spørgsmål. På den måde får du viden samtidig med, at dine medarbejdere sætter deres viden og refleksioner i spil.

Åbne spørgsmål er spørgsmål, der starter med hv-ord. Hvad, hvem, hvor, hvordan, hvilken, hvornår og hvorfor. Hvordan bidrog mødet til at skabe fremdrift i processen? Hvad gav seminaret af input til at øge kreativitet i vores ydelser? Hvad er styrker og svagheder i projektplanen? Hvilke elementer gjorde at kunden oplevede god service?

På denne måde bliver medarbejdere også selv mere bevidste om hvad der virker og hvad vi skal gøre mere af for at lykkedes i afdelingen og som virksomhed.

Bring medarbejderen i spil med åbne spørgsmål

Formålet med at stille åbne spørgsmål er at få flere overvejelser og nuancer i spil og at få konkret indsigt i, hvad værdien er i de forskellige aktiviteter, vi bruger vores tid på i virksomheden.

At stille åbne spørgsmål er et utroligt enkelt ledelsesværktøj, der har en enorm effekt. Det kræver lidt træning og du må som leder prøve dig frem for at finde de gode spørgsmål, der fremmer det, I skal som afdeling. Men som mange ledere erfarer, når de først kommer i gang:

Det er faktisk sværere at holde op med at give gode råd, end det er at bruge den spørgende tilgang!

   

VIL DU VIDE MERE?

DI’s lederuddannelse træner vi forskelige ledelsesstile i praksis herunder hvordan du gennem spørgsmål og sparring åbner op for dine medarbejderes potentiale. Læs mere på di.dk/lederuddannelse

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter