DI lancerer ny bestyrelsesuddannelse

Getty Images
06.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Styrk din bestyrelse med ny DI-uddannelse

Moderne bestyrelser er i højere grad blevet aktive medspillere i virksomheders ledelse. Ny DI-uddannelse kan klæde din bestyrelse på til nye tider.

Danske bestyrelser i små og mellemstore virksomheder står i dag overfor en forandring af deres ledelsesrolle. Hvor bestyrelsen tidligere har haft fokus på eksisterende forhold såsom såsom at gennemgå resultater og sikre, at der blev levet op til lovgivningen, bliver moderne bestyrelser i langt større grad anvendt proaktivt og til strategisk udvikling af forretningen. Det kræver nye kompetencer, mener chefkonsulent Peter Larsen, DI, der har bidraget til udviklingen af den nye DI’s bestyrelsesuddannelse:
   

Bestyrelsens rolle er langt mere kompleks i dag end den har været tidligere. Der er sket en modning af bestyrelsen, så den i højere grad er en aktiv medspiller i ledelseskollektivet omkring virksomheden. Det er et kæmpe potentiale, især for de små og mellemstore virksomheder. Peter Larsen, Chefkonsulent

Ikke en akademisk uddannelse

Selvom, der står både økonomi, risikostyring og forretningsudvikling på skemaet, skal man ikke tro, at DI’s bestyrelsesuddannelse kun er for akademikere. Tværtimod er der lagt stort vægt på, at uddannelsen skal være relevant for mange forskellige bestyrelsesmedlemmer:

– Bestyrelsesmedlemmet i en mindre virksomhed er jo meget ofte én fra virksomhedens omgangskreds. Det kan være en ægtefælle, en god nabo eller én, man kender gennem sit netværk. DI’s bestyrelsesuddannelse er jo netop god for én, der måske ikke ved så meget om økonomi, og fortsat gerne vil være med til at skabe vækst i virksomheden, fortæller Peter Larsen.

DI’s bestyrelsesuddannelse henvender sig til bestyrelsesmedlemmer på tværs af industrier og fagområder. På uddannelsen udvikler deltagerne deres evne til at drive effektive bestyrelsesmøder og sikre, at bestyrelsen styrker ledelsen i dens arbejde. Uddannelsen er praksisnær og deltagerne arbejder casebaseret.

De rette kompetencer skal ind i bestyrelsen

Ét af de nye områder, DI har valgt at tage med i den nye bestyrelsesuddannelse, er et øget fokus på hvordan, man kan rekruttere bestyrelsesmedlemmer med forskellige baggrunde og kompetencer. I Danmark er der over 40.000 bestyrelser, og i dem har ca. 41 pct. af alle bestyrelser en familierelation i bestyrelsen. Det betyder, at det kan være svært at få et par friske, nye øjne på en problemstilling, hvis bestyrelsesmedlemmerne har samme type baggrund eller kompetencer.

Ifølge chef for Ledelse og Virksomhedsudvikling Pernille Erichsen, DI, er der et stort forretningspotentiale i at arbejde strategisk med at sikre mere forskellighed i bestyrelseslokalet:
   

Parametre som køn, uddannelsesbaggrund, joberfaring, alder og nationalitet er vigtige, hvis vi skal løse de komplekse udfordringer, virksomhederne står overfor. Alene forskellen i perspektiver og holdninger styrker kvaliteten i bestyrelsens beslutningsgrundlag. Pernille Erichsen, Chef for DI ledelse og virksomhedsudvikling
Peter Larsen

Peter Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4826
  • Mobil +45 2148 0080
  • E-mail plar@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter