John Holst, Lotte Odgaard Jacobsen og Steen Dalsgård (t.h.) fra Siemens A/S implementerer den hybride strategi "New Normal" i virksomheden.

Siemens A/S
27.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Hybridarbejde er ”New normal” i Siemens A/S

Siemens A/S er  i gang med en global forandring. De fokuserer på tillidsbaseret ledelse i hybridarbejdet – og det virker.

-Vi skal lige have Lotte med online også. Hun kobler sig på mødet hjemmefra.

Interviewet om hybridarbejde er gået i gang, og vi er alle ved at logge på Teams-mødet. Mødet med de tre repræsentanter fra Siemens A/S bliver afholdt online, og det afspejler godt den nye arbejdsdag på kontoret. I Siemens har de nemlig implementeret strategien ”New Normal”, der skal gøre virksomheden til en mere hybrid organisation:

-Det er et led i en helt ny måde at arbejde på. Koncernen begyndte arbejdet før corona, men det har helt sikkert fremskyndet processen, at vi var nødt til det. Det gjorde forandringen meget hurtigere og nødvendig, fortæller Lotte Odgaard Jacobsen, der er HR Business Partner i Siemens A/S.

 

Sådan gjorde de

I Siemens A/S er man i gang med en stor forandringsproces, hvor man tilpasser globale retningslinjer til en lokal kontekst. Her er noget af det, de lægger vægt på i hybridarbejdet: 

Global strategi, men lokal tilpasning
Den fælles strategi går på tværs af hele organisationen, men det er frivilligt, om man vil arbejde mere fleksibelt eller ej. Konceptet betegnes ”mobile working” og giver medarbejderne mulighed for at vælge det mest produktive og passende sted for dem at arbejde i dialog med deres leder. Det kan være hjemme eller andre steder.

Tilpasning af kontrakt & APV
Ved hjemmearbejde 1 dag eller mere om ugen, udarbejdes der et tillæg til ansættelseskontrakten og et tillæg til arbejdsmiljøvurderingen.

Survey blandt medarbejderne
Siemens lavede en undersøgelse blandt medarbejderne for at finde ud af, hvad de havde af ønsker og behov til deres fremtidige arbejdsplads.

Opkvalificering af lederne
Gennem online træning og workshops blev lederne uddannet i at lede på distancen og i tillidsbaseret ledelse.

Store kulturelle forskelle

Som en del af den globale strategi får medarbejderne tilbuddet om at arbejde 2-3 dage hjemme om ugen. Det har betydet, at blot 42% af medarbejderne møder ind på kontoret i Ballerup, hvilket er færre end før nedlukningen. Den konkrete fordeling afhænger af jobbets karakter og den enkelte medarbejder, da der kan være konkrete årsager til, at en medarbejder ikke kan eller ønsker at arbejde mere hjemme. 

Kommunikationschef Steen Dalsgård har været med til udrulningen af den nye strategi. Han mener, at dialogen har været nøglen til at få det til at lykkes: 

-Vi har valgt en decentral model, hvor lederne har dialog med teamet om, hvordan de ønsker at gøre. Det er dog lederne, som i sidste ende vurderer, om en medarbejder kan arbejde hjemmefra eller ej. Der findes ikke ét svar på, hvordan man gør.

Lotte Odgaard Jacobsen tilføjer, at kulturen i det enkelte land har betydning for, hvordan man går til implementeringen af strategien:

-Vi oplever, at der er store kulturelle forskelle mellem os og nogle af kontorerne andre steder i verden. I Siemens Danmark er det ikke fremmed for os at arbejde hjemmefra, og vi har meget tillid til hinanden, men der er andre steder i verden, hvor man ikke kunne forestille sig at arbejde hjemmefra. 

 

Nye salgskanaler og færre omkostninger 

Den nye organisering har dog ikke kun været en fordel for medarbejderne: Siemens A/S har i perioden fra oktober sidste år til juli 2021 oplevet et fald i flyrejser med 96,5%, et fald i rejseudgifter på 67% og et fald i kørsel i firmabiler med 29%, svarende til 1,4 mio. km., sammenlignet med samme periode før corona. John Holst, der er QEHS Officer, har ansvar for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Ifølge ham er der store besparelser for virksomheden såvel som samfundet.

-Vores medarbejdere har i gennemsnit 42 km pendling om dagen, så de sparer både tid og CO2-udledninger, når de har mindre transport. Én hjemmearbejdsdag om ugen giver en 20 pct. besparelse i CO2 og med det store antal medarbejdere, som har mulighed for at arbejde hybridt, er det jo ikke ubetydeligt, siger John Holst.

Også i salgsafdelingerne har man ifølge John Holst kunnet mærke den digitale udvikling:

-Det er en helt anden IT-virkelighed. Corona har givet os et fremspring på ti år. Vi omgås f.eks. i højere grad kunder online. Hvor man før måske kunne nå ud til én kunde på en dag, kan man i dag nå 2-3 kundekontakter hjemmefra. Afholder vi et online webinar, kan vi nå ud til flere hundrede kunder på én gang.

Tillidsbaseret ledelse er nødvendig

Trods de forskellige faglige profiler, er alle tre Siemens-repræsentanter dog enige om én ting: tillidsbaseret ledelse er nødvendig for, at det kan lade sig gøre at arbejde mere hjemme.

-Tillid er altafgørende. Dialogen mellem leder og medarbejder er vigtig, herunder også gensidig forventningsafstemning. Ikke alle ledere har været vant til hybride arbejdsformer, hvorfor det er vigtigt at træne lederne i det, så de føler sig klædt på til at håndtere den nye arbejdsform og de udfordringer, der opstår, når medarbejderne ikke længere er fysisk samlet. Men tilliden er afgørende for at kunne give slip og stole på, at medarbejderne nok skal klare det, siger HR Business Partner Lotte Odgaard Jacobsen.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter