03.10.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Fejl i kontaktoplysninger var elevens risiko

En entreprenørvirksomhed fik ret i, at de kunne ophæve kontrakten for en elev, som var udeblevet fra arbejde uden at have været syg. Det hjalp ikke, at eleven henviste til, at han ikke have læst henvendelsen fra virksomheden, fordi postkassen ikke blev tømt.

Utilfredshed med lønforholdene

Eleven kom en morgen ind til sin chef og ytrede utilfredshed med, at han ikke fik mere i løn, herunder at han ikke kunne få del i en akkord.

Der var stor uenighed mellem parterne og vidnerne om, hvad der var sket under mødet. Eleven og flere vidner anførte, at eleven under mødet havde meldt sig syg. Det blev benægtet af to andre vidner.

Sygemelding pr. SMS

Efter mødet sendte eleven en SMS til den elevansvarlige, hvor han skrev: ”Er smuttet fra arbejdspladsen”.

Til forskel fra denne SMS havde eleven ved andre sygemeldinger skrevet direkte, at han var syg.

Bad om en lægeerklæring

Efter et par dage henvendte den elevansvarlige sig til eleven, og her var der igen en lang snak om lønforholdene. Til sidst i samtalen sagde eleven, at han skulle langtidssygemeldes.

Efter samtalen skrev virksomheden til eleven og bad med en frist på få dage om at få en lægeerklæring. Brevet var sendt til den e-mailadresse, som eleven havde givet til virksomheden, og var desuden sendt med post til elevens adresse.

Da virksomheden efter en uge ikke havde hørt fra eleven, valgte de at ophæve elevforholdet.

En lægeerklæring kom frem lang tid efter ophævelse af kontrakten, og den forholdt sig ikke til en sygdom på ophævelsestidspunktet.

Fejl i mailadressen og postkassen blev ikke tømt

Under en efterfølgende sag i Tvistighedsnævnet anførte eleven, at den mailadresse, der var skrevet til, var ukorrekt. Desuden opholdt eleven sig ikke på den adresse, virksomheden havde. Det var forældrenes adresse, og de tømte ikke postkassen så ofte. Eleven mente, at man burde have benyttet SMS, som de normalt plejede, når de skrev sammen.

OK med få dages varsel, og ophævelsen var berettiget

Et flertal i Tvistighedsnævnet fandt, at ophævelsen af elevforholdet var berettiget.

Nævnet anførte, at det var elevens bevisbyrde, at han havde meldt sig syg. Det havde han ikke bevist efter lønsamtalen med sin chef, men derimod ved den efterfølgende samtale med den elevansvarlige.

Nævnet fandt endvidere, at virksomheden var berettiget til at fastsætte en kort frist på få dage til at aflevere en lægeerklæring, og risikoen for, at der var tale om en ukorrekt mailadresse, og for at postkassen ikke blev tømt, lå hos eleven. 

Desuden var der på intet tidspunkt kommet nogen lægeerklæring, som dokumenterede sygdommen.

Virksomheden blev derfor frifundet for at betale en godtgørelse til eleven.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet med udgangspunkt i Tvistighedsnævnets afgørelse i sag nr. 19-2018.

DI's råd

Et elevforhold kan ikke opsiges på samme måde som andre ansættelsesforhold. I henhold til erhvervsuddannelseslovens § 61 kan et elevforhold dog ophæves, hvis eleven misligholder sine forpligtelser.

Når en virksomhed anmoder en medarbejder om en lægeerklæring, bør der gives en rimelig periode til at aflevere erklæringen, normalt noget mere end to dage.

Det er vigtigt, at virksomheden sørger for at have den seneste folkeregisteradresse på en medarbejder.

Afgørelse viser dog, at fejl i kontaktoplysninger som udgangspunkt er en medarbejders risiko. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter