31.10.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Når man har strejket, må man arbejde mere og hvile senere

OVERENSKOMST. En virksomhed kunne uden ekstra betaling og med meget kort varsel flytte fridøgnet fra weekenden til om tirsdagen, så medarbejderne hurtigst muligt kunne indhente den tid, de havde forsømt ved en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Det slog Arbejdsretten fast den 14. september 2018.

Ingen overtid for at indhente forsømt tid

Medarbejderne på en virksomhed nedlagde overenskomststridigt arbejdet i en uge fra onsdag til onsdag, fordi to tillidsrepræsentanter havde fået en advarsel for at mobbe ”gule” kolleger.

I henhold til Emballageoverenskomsten har virksomheden i den situation ret til at kræve, at medarbejderne indhenter de timer, de har forsømt til normal løn. Medarbejderne skal altså arbejde både deres normale timer og de forsømte timer i de to efterfølgende uger, uden at få overtidsbetaling.

Timerne må presses ind, hvor de kan

Virksomheden arbejder i treholdsskift og har derf0r kun mulighed for at indhente forsømt tid fra fredag efter dagholdet og indtil søndag aften, hvor natholdet møder ind. Af samme årsag ligger fridøgnet normalt i weekenden.

Derfor udarbejdede virksomheden en plan, hvorefter medarbejderne skulle arbejde deres normale arbejdstid onsdag til fredag (de havde jo strejket mandag og tirsdag) og derefter også hele weekenden.

Medarbejderne krævede til gengæld, at fridøgnet skulle placeres tirsdag, så de fik et fridøgn inden for 7 døgn.

Virksomheden accepterede dette, og mandag formiddag blev alle medarbejdere orienteret om, at de skulle holde fridøgn dagen efter om tirsdagen og således ikke møde på arbejde.

Det var dem, der startede

Arbejdsretten lagde blandt andet vægt på, at årsagen til, at virksomheden havde behov for at ændre arbejdstiderne, skyldtes medarbejdernes overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, og da medarbejderne ikke havde lidt et tab, kunne fridøgnet flyttes, uden at medarbejderne skulle kompenseres.

DA førte på vegne af DI sagen for virksomheden.

di's råd

Sagen viser, at når medarbejderne nedlægger arbejdet i strid med Emballageoverenskomsten, må de tåle, at de mistede timer hurtigst muligt bliver indhentet, også selv om det indebærer, at de ikke kan holde fridøgn på det tidspunkt, de plejer.

Der stilles ikke krav om, at virksomheden skal dokumentere et særligt behov for, at tiden bliver indhentet, eller at ændringerne af arbejdstiden varsles med et særligt varsel.

I skal altid indberette arbejdsnedlæggelser til DI, og I får derfor også altid konkret rådgivning om eventuel indhentelse af forsømt tid, hvis I har haft en arbejdsnedlæggelse.

Den konkrete sag handlede om Emballageoverenskomsten, men andre overenskomster, herunder Industriens Overenskomst indeholder tilsvarende regler.

Sagen får derfor også betydning for virksomheder om medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter