14.11.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Soldaten var blevet funktionær

OPSIGELSE. Højesteret ændrede Østre Landsrets dom og fandt, at en soldat havde udført administrativt arbejde i et sådant omfang, at størstedelen af ansættelsen var omfattet af funktionærloven.

Ansættelsen omfattede primært administrative opgaver

Sagen handlede om en kvindelig soldat, som havde været ansat i forsvaret fra 1989 til 2015. Efter hjemkomst fra en udsendelse til det tidligere Jugoslavien i 1995 udførte soldaten kontoropgaver, blandt andet personaleadministration.    

Arbejdets art går forud for ansættelsens primære formål

Retten fandt konkret, at til trods for militær ansættelse som konstabel og overkonstabel, hvor soldaten kunne blive udsendt i krig mv., havde hun udført arbejde omfattet funktionærloven fra 1998, altså ni år efter ansættelsens begyndelse.

Da medarbejderen tog civil ansættelse i auditørkorpset, kunne hun med sine tillærte kompetencer direkte tiltræde en stilling som overassistent.

Funktionæranciennitetens længde berettigede til fratrædelsesgodtgørelse

Højesteret afgjorde, at den kvindelige soldat i hvert fald havde funktionæranciennitet fra 1998, altså mere end 17 år. Det gav hende ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders løn i henhold til funktionærlovens § 2a, stk. 1.

DI var ikke involveret i sagen.

Di's råd

Den konkrete sag viser, at selv om en ansættelse formelt set ikke er omfattet af funktionærbegrebet og funktionærloven, skal dette udgangspunkt vige, hvis medarbejderens primære arbejdsopgaver kan betegnes som funktionærarbejde.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter