19.12.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Musketér-dom om lokalaftale

LOKALAFTALER. En virksomhed havde lokalaftaler gældende for hele koncernen og lokalaftaler i enkelte afdelinger. En voldgift har afgjort, at en tillidsmand for en enkelt afdeling ikke kunne opsige en lokalaftale, der gjaldt for hele virksomheden.

Koncern- og afdelingsaftaler

En virksomhed med en række produktionsafdelinger i forskellige byer havde nogle lokalaftaler, der gjaldt for hele koncernen. Aftalerne var indgået i et lønudvalg, hvor tillidsrepræsentanter for de forskellige afdelinger var repræsenteret.

Nogle afdelinger havde desuden egne lokalaftaler, der var indgået mellem den lokale tillidsrepræsentant og leder.

Tilpasningsaftaler

Da virksomheden blev indmeldt i Dansk Industri, blev der ført tilpasningsforhandlinger. Nogle af reglerne i den gamle overenskomst blev aftalt til at fortsætte som lokalaftaler, der følger Industriens Overenskomst § 8.

Sådanne aftaler kan opsiges med to måneders varsel. Det fremgik ikke, om disse aftaler var koncern- eller afdelingslokalaftaler.

Tillidsrepræsentant opsiger

Efter nogle forhandlinger, der ikke gik tillidsrepræsentantens vej, opsagde denne en af de lokalaftaler, der stammede fra tilpasningsforhandlingen, og som havde været gældende for hele virksomheden.

Virksomheden protesterede, da lokalaftalen ikke kun var gældende i afdelingen og heller ikke var opsagt af samtlige afdelingers tillidsrepræsentanter.

Voldgift: Én for alle

Dommeren underkendte opsigelsen. Da lokalaftalen gjaldt for hele virksomheden, skal den som udgangspunkt også opsiges for hele virksomheden.

Den enkelte tillidsrepræsentant kunne således ikke for sin afdeling opsige sig ud af en virksomhedslokalaftale.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd

Vær opmærksom på, at lokalaftaler som udgangspunkt skal opsiges på samme niveau, som de er indgået. Hvis det skal være anderledes, så skal det udtrykkeligt stå i lokalaftalen.

Læs DI’s pjece om lokalaftaler, inden du skriver en lokalaftale.

Læs mere

Lokalaftaler

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter