12.12.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Vejledning om udbetaling af bonus for afsluttet IGU-forløb

ANSÆTTELSE. Flere IGU-forløb begynder at blive afsluttet netop nu, og derfor har Udlændinge- og Integrationsministeriet udfærdiget en opdateret vejledning om, hvordan virksomheder ansøger om virksomhedsbonus.

Bonus

Virksomheder kan ansøge om bonus på 20.000 kr. efter hhv. 6 og 24 måneders ansættelse af en flygtning i Integrationsgrunduddannelse (IGU).

Ansøgningen

Virksomheden skal ved ansøgning om bonus på 20.000 kr. efter afslutning af integrationsgrunduddannelsen blandt andet indsende:

  • Ansøgningsskema
  • Bevis for gennemført integrationsgrunduddannelse
  • Dokumentation for gennemført integrationsgrunduddannelse

Dokumentation

Virksomheden skal derudover vedlægge dokumentation for gennemført undervisning.

  1. For danskuddannelse skal virksomheden vedlægge en udskrift fra sprogcenteret om tilbudt danskundervisning
  2. For arbejdsmarkedsuddannelse skal virksomheden vedlægge deltagerbevis fra AMU-centeret for arbejdsmarkedsuddannelse
  3. For øvrig uddannelse skal virksomheden vedlægge deltager- og prøvebevis fra uddannelsesinstitutionen. 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter