29.08.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Overarbejde og dårlig ledelse kostede tandlæge 210.000 kr.

En klinikassistent fik for lidt i betaling for overarbejdet og blev udsat for grænseoverskridende adfærd som led i en ny ledelsesstil. Tandlægen skulle derfor betale 110.000 kr. til klinikassistenten og 100.000 kr. i bod for brud på overenskomsten.

Gik ned med stress

En klinikassistent blev den 11. maj 2016 opsagt pga. langvarigt fravær. En specialelæge i psykologi udtalte, at klinikassistentens fravær skyldtes arbejdsmiljøet på tandlægeklinikken. Klinikassistentens forbund rejste sag mod virksomheden for ubetalt overarbejde, herunder telefonisk opfølgning hos patienter og pasning af vagttelefon, samt for misbrug af ledelsesretten, som ledte til klinikassistentens psykiske problemer og fravær.

Telefonisk opfølgning uden for arbejdstid

Medarbejderne i virksomheden blev pålagt at følge op på kirurgisk behandlede patienter. De skulle ringe til 10-15 patienter om ugen i tidsrummet 19:30-20:00, men fik ikke løn for det.

I klinikassistentens ansættelseskontrakt fremgik det, at hendes ugentlige arbejdstid udgjorde 37 timer, hvoraf ingen timer lå efter kl. 18.

Arbejdsretten mente, at denne telefoniske opfølgning udgjorde ulønnet overarbejde. Virksomheden blev derfor pålagt at betale 60.000 kr. til klinikassistenten for overarbejdet.

Betalt frokostpause forudsatte tilgængelighed

Klinikassistenten udtalte, at hun maksimalt 2 gange om ugen kunne holde hele sin 30 minutters frokostpause, uden at blive kaldt tilbage på arbejde. Arbejdsretten fandt dog, at selvom det i nogle tilfælde ikke har været muligt for klinikassistenten at holde hele sin frokostpause, så var der ikke tale om, at dette skete i et sådan omfang at det berettigede hende til yderligere betaling.

Der blev særligt lagt vægt på, at frokostpausen var betalt, og at det derfor må forventes, at man i højere grad er til rådighed under sin frokostpause.

Pasning af vagttelefon blev ikke aflønnet korrekt

Klinikassistenten blev også bedt om at passe vagttelefon, som virksomheden mente kun skulle tjekkes én enkelt gang om dagen. Hun blev betalt 15.000 kr. for dette. På deres hjemmeside havde virksomheden dog omtalt denne vagttelefon som en hotline med direkte kontakt. Et enkelt tjek om dagen ville derfor ikke have været nok for at opfylde dette formål.

Klinikassistenten udtalte, at hun opfattede telefonen som sit ”tredje barn”. Desuden følte hun ikke, at hun kunne tillade sig at drikke mere end et enkelt glas vin til familiefrokoster, så hun stadig kunne modtage opkald fra patienter.

Arbejdsretten fandt, at virksomhedens omtale af vagttelefonen som en hotline og klinikassistentens udtalelser om den forventede tilgængelighed, at vagttelefonen skulle sidestilles med en standby-ordning. En standby-ordning skal efter den gældende overenskomst aflønnes med ½ times løn for hver time standby. Klinikassistentens honorar var derfor for lille, og virksomheden måtte betale hende 50.000 kr.

Misbrug af ledelsesretten

Virksomheden havde siden sommeren 2014 indført en ledelsesstil med navnet ”tribal leadership”. Under denne ledelsesform blev der afholdt et Skype-møde i sommerferien 2015, hvor klinikassistenten følte sig udstillet og presset til at snakke om emner, som hun ikke havde lyst til at snakke om. Hun brød grædende sammen på mødet og måtte afbryde forbindelsen.

I 2015 blev der afholdt et ”tribal-leadership”-møde på virksomheden. der varede ca. 5 timer og næsten kun handlede om klinikassistenten og en anden medarbejders samarbejdsvanskeligheder. Klinikassistenten og medarbejderen oplevede at blive sat uden for en dør for at diskutere deres problemer. Begge reagerede kraftigt under mødet.

Klinikassistenten blev efterfølgende diagnosticerede med PTSD-lignede symptomer, som relaterede sig til arbejdspladsen, herunder specielt disse møder.

Arbejdsretten fandt, at indførelsen af ”tribal leadership” som ledelsesstil har haft et velment formål. Ledelsesstilen burde dog have været stoppet, da virksomheden blev gjort opmærksom på de voldsomme reaktioner fra medarbejderne. Arbejdsretten fandt derfor, at virksomheden havde misbrugt sin ledelsesret.

Virksomheden skulle også betale bod

Arbejdsretten fandt, at både det ekstra overarbejde, som led i den telefoniske patientopfølgning, og vagttelefonen samt misbrugen af ledelsesretten var et brud på overenskomsten. Virksomheden skulle derfor betale en bod på 100.000 kr. oveni de 110.000 kr. til betaling af overarbejde. Virksomheden skulle derfor i alt af med 210.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse i sag nr. AR2016.0662

DI's råd

Virksomheder skal være opmærksomme på, at arbejdsordninger, som går ud over normal arbejdstid, skal aflønnes korrekt.

Hvis I vil lave ordninger såsom telefonisk opfølgning på patienter eller pasning af vagttelefon, skal I huske, at der kan gælde særlige regler for aflønning.

Virksomheder må gerne forsøge sig med nye og måske endda eksperimenterende ledelsesstile, men det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, at medarbejderne ikke lider overlast af denne.

Hvis medarbejdere føler sig presset eller utrygge ved elementer i ledelsesstilen, så bør der tages højde for dette.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter