19.09.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Dobbelt bortvisning efter kast med mus og hemmelig lydoptagelse

En konsulent blev bortvist to gange, først for at kaste en pc-mus efter sin chef under en lønsamtale og senere igen, da det under sagen kom frem, at den bortviste konsulent havde optaget en lydfil af lønsamtalen uden at orientere chefen.

Kast af pc-mus mod chef

Under en lønsamtale kastede en kundekonsulent en pc-mus i retning af sin chef, som måtte dukke sig for at undgå at blive ramt. Chefen råbte herefter ”af sted” og ”ud herfra”, hvorefter medarbejderen først fortsatte sit arbejde, men senere valgte at forlade arbejdspladsen før tid.

Virksomheden sendte herefter en skriftlig bortvisning begrundet i hændelsen ved lønsamtalen, og at medarbejderen havde forladt arbejdspladsen før tid.

Københavns Byret fandt, at et kast med en pc-mus mod sin chef var af en sådan grovhed, at dette berettigede til bortvisning.

Grundlag for bortvisning afvist i landsretten

Dommen blev anket til Vestre Landsret, som i modsætning til byretten undlod at behandle, hvorvidt kastet med mus mod chefen i sig selv var bortvisningsgrund.

Landsretten fandt, at virksomheden ikke kunne siges at have bortvist medarbejderen mundtligt ved lønsamtalen, fordi chefen overværede og accepterede, at medarbejderen fortsatte sit arbejde.

Derudover fandt landsretten, at den skriftlige bortvisning ikke var berettiget, idet det efter vidneforklaringerne blev lagt til grund, at medarbejderen afspadserede, da han senere samme dag gik hjem.

Derfor fandt landsretten, at der ikke var grundlag for bortvisningen.

Ny oplysning om skjult lydoptagelse

Under sagens behandling i byretten opdagede virksomheden imidlertid, at medarbejderen havde optaget en lydfil under lønsamtalen. Virksomheden valgte herefter at bortvise medarbejderen endnu engang.

Bortvisning med tilbagevirkende kraft

Vestre Landsret lagde til grund, at oplysningen om lydoptagelsen først fremkom i byretten. Herefter fandt landsretten, at en skjult lydoptagelsen måtte anses for grov misligholdelse af loyalitetspligten.

På det grundlag kunne virksomheden tilbagedatere bortvisningen til lønsamtalen, hvor misligholdelsen fandt sted.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Det er altid en konkret vurdering, om det er berettiget at bortvise en medarbejder. En bortvisning er som udgangspunkt berettiget, hvis en medarbejder væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold, eller på anden vis har umuliggjort det videre samarbejde med sin chef eller sine kollegaer. 

Dommen viser, at en bortvisning skal være klar og utvetydig, før en medarbejder kan anse sig for bortvist. 

En bortvisning bør derfor være skriftlig og efterfulgt af en adfærd hos arbejdsgiveren, som stemmer overens med bortvisningen. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter