09.01.19 Vi rådgiver dig Nyheder

25 år er ikke jobgaranti

OPSIGELSE. Afskedigelsesnævnet har en gammel praksis, der skærmer medarbejdere med 25 års anciennitet mod afsked, men det er en regel med undtagelser. En ny kendelse belyser, hvad der skal til for at overholde praksis.

Arbejdsmangel og afsked

Hvis en virksomhed afskediger en medarbejder på grund af nedskæringer, er Afskedigelsesnævnet normalt meget tilbageholdende med at tilsidesætte virksomhedens skøn over, hvem der bedst kan undværes.

Men hvis medarbejderen har 25 eller flere års anciennitet, så ”påhviler der en virksomhed en særlig forpligtelse til så vidt muligt at undlade at afskedige”.

En ny kendelse belyser, hvad der skal til for at overholde denne praksis.

Afdeling nedlægges

En stor virksomhed havde en dokumentationsafdeling, hvor 26 funktionærer blandt andet håndterede den tekniske dokumentation, der hører til produktionen.

Virksomheden besluttede at samle dette arbejde i en af virksomhedens udenlandske datterselskaber, og de 11 medarbejdere, der arbejdede med teknisk dokumentation, blev opsagt. Herunder otte, der havde mindst 25 års anciennitet.

Protest fra forbundet

Fagforeningen indbragte opsigelserne af to medarbejdere, der var dækket af overenskomst, for Afskedigelsesnævnet. De kunne godt se, at jobbene forsvandt, men mente, at de to med 25 års anciennitet skulle have et andet job. Enten skulle de have haft et af de (mange) ledige funktionærjob, der var i virksomheden, eller også skulle to andre medarbejdere med kortere anciennitet have været afskediget for at give plads til de to.

Virksomheden mente ikke, at de to medarbejdere havde kvalifikationer til de ledige funktionærstillinger, som de heller ikke selv havde søgt, og ville ikke afskedige andre gode medarbejdere, fordi en afdeling blev nedlagt.

Virksomhed kendte reglen

Virksomheden vidste godt, at man ikke ”bare” kan opsige medarbejdere med 25 års anciennitet. Derfor undersøgte chefen, om der var ledige stillinger i andre afdelinger, som medarbejderne kunne overflyttes til.

Han tilbød også medarbejderne, at de kunne gennemgå listen sammen. Men det var ikke virksomhedens vurdering, at stillingerne matchede de afskediges kompetencer. Det ville om muligt kræve længere tids oplæring og efteruddannelse.

På det grundlag ville dommeren ikke tilsidesætte virksomhedens vurdering, og virksomheden havde ”under de nævnte omstændigheder ikke tilsidesat sin pligt til at forsøge omplacering”.

Afskedigelserne var derfor ikke urimelige, og medarbejderne fik hverken job eller penge ud af at køre sagen.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd

Hvis I overvejer at afskedige en overenskomstdækket medarbejder, der har mindst 25 års uafbrudt anciennitet, skal I kontakte DI.

Hvis I ikke følger reglerne, kan medarbejderen få en godtgørelse, der svarer til en ugeløn pr. ansættelsesår.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter