30.01.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye regler om forældreorlov i EU

LOVGIVNING. EU-Parlamentet og Ministerrådet er blevet enige om et nyt direktiv, som kan få betydning for de danske regler om forældreorlov.

Enige efter næsten to år

EU-Parlamentet og Ministerrådet nåede den 24. januar 2019 til enighed om et nyt direktiv om balance imellem arbejdsliv og privatliv. Næsten to år efter, at Kommissionen først fremlagde forslag til direktivet. 

Direktivet indfører først og fremmest en række minimumsregler for forældreorlov, fædreorlov og plejeorlov, der skal overholdes over hele EU. En del af disse regler lever vi allerede op til i Danmark.

Øremærket forældreorlov

Direktivet slår blandt andet fast, at fædre og medmødre skal have ret til mindst 10 dages fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel.

Desuden skal begge forældre som minimum have ret til hver 4 måneders forældreorlov, hvoraf de 2 måneder ikke kan overføres mellem forældrene.

Skal omsættes til danske regler

Selv om EU-Parlamentet og Ministerrådet er blevet enige om indholdet af direktivet, så er det endnu ikke formelt vedtaget af medlemslandene, og der er endnu ikke offentliggjort en endelig direktivtekst.

Det næste skridt vil derfor være afstemning i Ministerrådet og EU-Parlamentet, hvor direktivet forventes vedtaget.

Herefter skal det undersøges, hvilke ændringer det kræver i dansk lovgivning at leve op til direktivet. Det forventes, at disse ændringer skal foretages senest i 2022.  

Pressemeddelse fra Ministerrådet om enighed om nyt EU-direktiv om bedre 'work-life balance' (consilium.europa.eu) - klik her

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter