16.01.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Salgschef opsagt uden advarsel

OPSIGELSE. En nyudnævnt salgschef havde ikke fået rimelig tid til at forbedre arbejdet, før han blev opsagt. Under en sag fik han tilkendt en godtgørelse for uberettiget afskedigelse og for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Blev opsagt af salgschef, som havde kendt ham i 6 uger

En sælger blev udnævnt til salgschef, og efter få måneder fik han en ny chef. Da chefen havde kendt ham i få uger, klagede han over salgschefens arbejde uden at komme nærmere ind på, hvad der konkret var galt med arbejdet.

Medarbejderen havde i en mail til chefen henvist til en samtale mellem dem og på den baggrund givet udtryk for, at han var usikker på, om han skulle afskediges. Der blev ikke givet nogen advarsel. Ca. seks uger efter den nye chefs tiltræden blev salgschefen opsagt.

Godtgørelse på en måneds løn

Byretten lagde under en efterfølgende retssag vægt på, at virksomheden ikke havde ført bevis for, at salgschefen udførte sit job mangelfuldt. Medarbejderen fik derfor en godtgørelse for uberettiget opsigelse svarende til ca. en måneds løn.

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Der var enighed mellem parterne om, at ansættelsesbeviset var mangelfuldt. Der manglede udfyldelse af væsentlige vilkår for beregning af bonus. Retten fastsatte godtgørelse for denne mangel til 7.500 kr.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed normalt altid bør give en skriftlig advarsel vedrørende de forhold, man er utilfreds med, før der sker opsigelse.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter