Billede: Colourbox

08.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Britiske regler for danske medarbejdere efter Brexit

Virksomheder med medarbejdere, der rejser eller udstationeres til Storbritannien, skal forberede sig godt på nye regler og begrænsninger, der får betydning, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale den 31. oktober 2019.

Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt en aftale mellem Storbritannien og EU vil være på plads og godkendt af det britiske parlament inden den 31. oktober 2019. Derfor er der risiko for et Brexit uden en aftale. Konsekvensen vil være, at Storbritannien ophører med at være et EU/EØS-land og bliver et tredjeland allerede fra den 1. november 2019.

Det betyder, at medarbejdere, der arbejder i Storbritannien, ikke længere vil være omfattet af EU-rettens frie bevægelighed for arbejdskraft og tjenesteydelser.

Alle virksomheder skal derfor hurtigt få styr på, hvilke medarbejdere der arbejder i Storbritannien nu, og hvilke der skal arbejde der efter 31. oktober 2019.

Medarbejdere, der er i Storbritannien før 31. oktober

Medarbejdere, der allerede er i Storbritannien for at arbejde, eller som indrejser og tager ophold i Storbritannien inden den 31. oktober 2019, skal være særligt opmærksomme på, hvilken ordning de hører under for fortsat at opholde sig og arbejde i Storbritannien.

De britiske myndigheder opfordrer udenlandske medarbejdere til at undersøge, om det er nødvendigt at ansøge om opholdsret, og hvad det kræver i form af dokumentation.

Medarbejdere i Storbritannien kan opnå midlertidig opholdsret (pre-settled status) eller tidsubegrænset opholdstilladelse (settled status).

Medarbejderen skal huske at ansøge inden den 31. oktober 2019.

Settled Status, hvis mindst 5 år i Storbritannien

Medarbejdere, der har taget slået sig ned i Storbritannien inden 31. oktober, og som har boet der i fem sammenhængende år, kan opnå ”Settled Status”, som giver ret til tidsubegrænset ophold og indrejse.

Settled Status betyder, at medarbejderen beholder sin ret til at bo og arbejde i Storbritannien. Medarbejderen kan desuden ansøge om britisk statsborgerskab, når kravene hertil er opfyldt.

Medarbejdere med Settled Status behøver ikke efterfølgende at ansøge om ophold i Storbritannien igen.

Pre-settled Status, hvis mindre end fem år i Storbritannien

Hvis medarbejderen har slået sig ned i Storbritannien inden 31. oktober 2019, men endnu ikke har opholdt sig der i fem sammenhængende år, kan medarbejderen opnå ”Pre-settled status”.

Pre-settled Status giver medarbejderen ret til at bo og arbejde i Storbritannien i en periode på op til fem år. Herefter kan medarbejdere ansøge om ophold efter settlement scheme.

Medfølgende familier

For medarbejdernes medfølgende familier gælder de samme krav til ansøgning om opholdstilladelse med ret til at arbejde.

Dog kan de medfølgende familier til EU-borgere, der har fået opholdsret i Storbritannien før 29. marts 2022, ansøge om ophold som medfølgende, hvis der er tale om ”samliv” (relationship), der er begyndt inden den 31. oktober 2019. Det kræver, at parterne fortsat er i forhold, når de ansøger.

Medarbejdere, der rejser efter 31. oktober

Medarbejdere, der rejser til Storbritannien efter den 31. oktober 2019, kan ikke opnå rettigheder, der afspejler sig i EU-retten, men er omfattet af samme regler som medarbejdere, der skal rejse til andre tredjelande.

Disse medarbejderne skal have arbejds- og opholdstilladelse, før de kan arbejde lovligt i Storbritannien.

Ingen koordinering af social sikring

Ved et Brexit uden aftale er der efter den 31. oktober 2019 ikke længere nogen regler, der koordinerer medarbejdernes ret til social sikring og virksomhedernes betaling af sociale bidrag.

Det betyder, at virksomheder kan blive opkrævet betaling af sociale sikringsbidrag i Storbritannien, hvis de har medarbejdere der. Dette gælder alle medarbejdere, herunder de medarbejdere, som i dag kan udstationeres og beholde deres sociale sikring i Danmark .

Den sociale sikring omfatter eksempelvis ydelser som sygesikring, familieydelse, barselsdagpenge, sygedagpenge, pension, arbejdsløshedsdagpenge, ATP og arbejdsskadesikring.

GDPR: Storbritannien bliver usikkert tredjeland

Virksomheder, som overfører data fra Danmark til Storbritannien om medarbejdere, skal være opmærksomme på, at Storbritannien bliver et usikkert tredjeland i relation til overførsel af persondata. Det betyder, at virksomheden skal have et overførselsgrundlag.

Datatilsynet anbefaler, at virksomheder:

  • Kortlægger, hvilke personoplysninger der overføres til Storbritannien, og hvilken kontekst oplysningerne overføres i (Sker overførslen til en dataansvarlig eller en databehandler? Er virksomheden en del af en koncern?)
  • Undersøger, hvilket overførselsgrundlag der er relevant, hvis Storbritannien bliver et usikkert tredjeland pr. 1. november 2019
  • Implementerer overførselsgrundlaget senest den 1. november 2019
  • Opdaterer relevant intern og ekstern kommunikation med information om overførsel af personoplysninger til Storbritannien som tredjeland.

Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Fra den 1. november 2019 er britiske myndigheder ikke længere forpligtede til at anerkende erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i Danmark.

Virksomheder, der udøver lovregulerede erhverv i Storbritannien, skal sørge for, at de har de nødvendige autorisationer og tilladelser til at udføre arbejdet.

DI følger udviklingen og opdaterer løbende di.dk med nyt om rettigheder i Danmark og Storbritannien.

DI's råd

DI anbefaler, at virksomheder:

1. Kortlægger, hvilke medarbejdere med dansk pas der arbejder i Storbritannien.

2. Undersøger, hvilken arbejdstilladelse eller særordninger danske medarbejdere kan opnå for at kunne arbejde lovligt i Storbritannien.

3. Orienterer medarbejderne om, hvilke konsekvenser det kan få for medarbejderens ansættelsesforhold, hvis de ikke kan opnå en arbejdstilladelse i Storbritannien.

4. Undersøger, om medarbejderne er tilstrækkelig forsikret under arbejde i Storbritannien, hvis reglerne om koordinering af social sikring ikke længere gælder. Det gælder især forsikring ved medarbejderens brug af læge eller hospital.

5. Tjekker medarbejdernes ansættelses- og udstationeringskontrakter igennem for aftaler, der ikke kan efterleves ved arbejde mellem Storbritannien og EU-landene. Det kan eksempelvis være aftaler, der betinger en kontrakt af, at medarbejderen er omfattet af hjemlandets sociale sikring. Dette krav kan ikke efterleves, når reglerne om koordinering af social sikring ikke længere gælder. I så fald bør virksomhed og medarbejder udarbejde en ny aftale i tillæg til kontrakten, der omhandler den nye situation om social sikring.

6. Kortlægger, i hvilket omfang der udveksles (medarbejderes) persondata til Storbritannien, at databehandlergrundlaget er på plads, og at medarbejderne bliver behørigt adviseret.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter