Foto: GettyImage

29.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Færre timer til gravid afløser var ikke forskelsbehandling

Det var ikke forskelsbehandling på grund af køn, at en rengøringsafløser fik tildelt færre afløsningstimer, efter at hun havde oplyst om sin graviditet.

Færre timer efter graviditet

En rengøringsafløser havde de første 3 måneder af tilknytningen til virksomheden over 100 timer om måneden.

Kvinden oplyste om sin graviditet, og nogle uger efter arbejdede hun væsentligt færre afløsningstimer. Hun havde også skrevet under på, at hun ikke ønskede fastansættelse, men samme dag fortrød hun dog sin underskrift og meddelte, at hun gerne ville fastansættes alligevel.

Kort tid efter anklagede rengøringsafløseren virksomheden for at have behandlet hende mindre gunstigt end de øvrige medarbejdere, fordi hun var gravid. Hun mente, at de færre afløsningstimer var udtryk herfor. Den gravide afløser mente også, at hun reelt kunne sidestille tildelingen af de færre timer med en opsigelse.

Mindre behov for afløsere

Virksomheden derimod forklarede, at de i en periode havde haft et ekstraordinært stort behov for at have afløsere tilknyttet virksomheden, men at dette kun var en kortere periode. Den gravide afløser var blevet behandlet mindst lige så godt som de øvrige afløsere, som heller ikke blev fastansat på virksomheden.

Virksomheden blev til stadighed ved med at tilbyde hende afløsningstimer.

Ingen omvendt bevisbyrde

Virksomheden mente først og fremmest, at de strenge regler i Ligebehandlingsloven om omvendt bevisbyrde ikke fandt anvendelse i sagen, da medarbejderen netop ikke var opsagt eller var underlagt væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet, som medførte, at medarbejderen fratrådte.

Medarbejderen havde i perioden udført sine afløsningstimer, som blev tilbudt i varierende grad.

Skiftende arbejdstider var ikke opsigelse

Ligebehandlingsnævnet udtalte i deres afgørelse, at ligebehandlingslovens § 9 om afskedigelse og anden mindre gunstig behandling ikke fandt anvendelse, da afløseren var ansat med skiftende arbejdstider og uden fast arbejdstid.

Da afløseren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling, blev virksomheden i øvrigt frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 6. september 2019 i sag nr. 18 – 63147.

DI's råd

Afgørelsen understøtter, at ordlyden i Ligebehandlingsloven § 9 om ”anden mindre gunstig behandling” alene kan påberåbes af en lønmodtager, som bliver underlagt væsentlige stillingsændringer, der af pågældende tilegnes som en opsigelse med deraf følgende fratrædelse.  

Kontakt DI, hvis I overvejer at varsle væsentlige stillingsændringer i forhold til gravide, barslende mv. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter