Foto: Colourbox

07.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke lovligt at inddrage personalegode efter strejke

Det var ikke lovligt at inddrage et personalegode i 6 måneder efter en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Det slog Arbejdsretten fast i en konkret begrundet sag.

Flybilletter med personalerabat

Sagen handlede om et flyselskab, der tilbød sine medarbejdere et personalegode, der bestod i, at medarbejderne kunne købe flybilletter med personalerabat. Rabatordningen havde eksisteret i en meget lang årrække og blev flittigt anvendt af medarbejderne.

Ordningen havde fra tid til anden gennemgået en række ændringer. Ændringerne blev håndteret ved, at flyselskabet blot meddelte medarbejderne, at ordningen nu var ændret.

Ingen rabat efter ulovlig strejke

I 2015 blev medarbejderne orienteret om, at rabatbilletterne fremover kunne suspenderes i en periode fra 6-24 måneder, hvis medarbejderne deltog i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og selskabet havde lidt et væsentligt økonomisk tab.

I forbindelse med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blev de deltagende medarbejderes adgang til at benytte rabatordningen suspenderet i en periode på 6 måneder.

Fra forbundets side blev det blandt andet gjort gældende, at der dermed var indført et parallelt system i forhold til, at overenskomststridige arbejdsnedlæggelser normalt bliver håndteret i det arbejdsretlige system.

Det var en kutyme

Sagen endte i Arbejdsretten, der fastslog, at ordningen med personalerabatter kunne sidestilles med en kutyme under Industriens Overenskomst, som kunne opsiges/ændres med 2 måneders varsel.

Selv om der ikke var gennemført de forhandlinger, der normalt skal gennemføres, for at en kutyme kan bortfalde, fik forbundet ikke medholdt i, at der skulle betales en bod.

Arbejdsretten konkluderede herefter, at det var i orden at suspendere rabatordningen, mens arbejdsnedlæggelsen stod på. Da inddragelsen i en periode efter arbejdsnedlæggelsen ikke var aftalt, var det dog i strid med ledelsesretten at suspendere billetterne i 6 måneder. Flyselskabet skulle derfor betale en bod.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens dom af 8. marts 2019 i sag nr. AR2917.0566

DI's råd

Sagen er meget konkret begrundet, men illustrerer, at virksomheder skal være påpasselige med at sanktionere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser ud over det system, der gælder efter arbejdsretsloven. 

Dommen må dog læses sådan, at det godt kan aftales med medarbejderne, at personalegoder suspenderes i en yderligere periode, end arbejdsnedlæggelsen varer. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter