Foto: Colourbox

22.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Inddragelse af adgangskort var ikke en lockout

Arbejdsretten har fastslået, at det hverken var en lockout eller et overenskomststridigt kampskridt, at en virksomhed bad medarbejdere, der deltog i en arbejdsnedlæggelse, om at aflevere deres adgangskort.

Indbragt for Arbejdsretten

Sagen handlede om, hvorvidt det var en overenskomststridig lockout eller et overenskomststridigt kampskridt, at en transportvirksomhed i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inddrog strejkende lokomotivføreres adgangskort.

Adgangskort inddraget

Den 5., 21. og 28. november 2018 deltog virksomhedens lokomotivførere i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Virksomheden og forbundet var enige om, at virksomheden havde ret til at bede de strejkende medarbejdere om at forlade arbejdspladsen. Og i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen den 28. november 2018 bad virksomheden lokomotivførerne om at aflevere deres adgangskort, hvis de ikke ville udføre deres arbejde som planlagt.

Hvis en medarbejder ønskede at genoptage arbejdet, ville medarbejderen med det samme få mulighed for det.

For at skabe overblik og undgå påvirkning

Kortets eneste funktion er, at det giver adgang til komme ind ad døren til virksomhedens bygninger, og de strejkende blev hverken bedt om at aflevere deres nøgler til lokomotiver eller deres legitimationsbevis.

Virksomheden valgte at inddrage lokomotivførerenes adgangskort for at skabe sig et overblik over, hvor mange medarbejdere, der havde nedlagt arbejdet, og hvor mange der gerne ville arbejde, så togdriften kunne genoptages hurtigst muligt.

Virksomheden ønskede desuden at forhindre, at de strejkende ved at opholde sig på arbejdspladsen påvirkede de lokomotivførere, der gerne vil arbejde, til at deltage i strejken eller udsætte dem for repressalier.

Forbundet mente imidlertid, at inddragelse af de strejkendes adgangskort var et alt for vidtgående og et unødvendigt kampskridt.

Forbundet mente ikke, at der var en tilstrækkelig og saglig driftsmæssig begrundelse for at inddrage adgangskortene og hjemsende alle strejkende. De mente heller ikke, at der var blevet givet en begrundelse, så de strejkende var i tvivl om virksomhedens hensigt med inddragelsen.

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten afgjorde, at inddragelsen af adgangskort under de konkrete omstændigheder og det afgivne formål var en berettiget beslutning. Inddragelsen var ikke en midlertidig hjemsendelse uden driftsmæssig begrundelse, som er en forudsætning for, at hjemsendelse kan anses for at være en overenskomstmæssig lockout.

Arbejdsretten mente heller ikke, at inddragelsen af adgangskortene kunne anses som et overenskomstmæssigt kampskridt.

DA førte sagen på vegne af DI og virksomheden.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens dom af 16. september 2019 i sag nr. AR2018.0703.

DI's råd

Sagen viser, at medarbejdere, der deltager i overenskomstmæssige arbejdsnedlæggelser, ikke har krav på at opholde sig på arbejdspladsen, og at virksomheden har ret til at bede disse medarbejdere om at forlade arbejdspladsen, så længe de deltager i den overenskomstmæssige arbejdsnedlæggelse.

Sagen viser endvidere, at det efter en konkret driftsmæssig vurdering kan være berettiget midlertidigt at inddrage medarbejdernes adgangskort. 

Arbejdsrettens afgørelse er begrundet i en konkret vurdering af de driftsmæssige forhold i sagen. I bør altid søge rådgivning hos DI, hvis I overvejer midlertidigt at inddrage medarbejdernes adgangskort. 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter