Foto: Colourbox

01.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Kun lønnen tæller ved godtgørelse til fleksjobbere

En privatskole har fået rettens ord for, at Ligebehandlingsnævnet havde regnet forkert, da man fastsatte godtgørelsen til en fleksjobber i en sag om forskelsbehandling.

Uenig i godtgørelsens størrelse

Sagen handlede om en rengøringsassistent, som var blevet opsagt fra sit fleksjob på en privatskole. Ligebehandlingsnævnet havde tidligere fundet, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven og havde tilkendt fleksjobberen en godtgørelse på 50.000 kr.

Privatskolen anlagde sag ved Retten i Helsingør og anførte under sagen, at godtgørelsen på 50.000 kr. var sat for højt af Ligebehandlingsnævnet. De mente, at der ved udmålingen af godtgørelsen alene skal tages hensyn til den lønudgift, arbejdsgiveren har haft.

Med eller uden tilskud

En fleksjobansat ansat efter den 1. januar 2013 modtager kun løn af sin arbejdsgiver for det arbejde, vedkommende udfører. Herudover udbetaler kommunen et fleksløntilskud direkte til fleksjobberen.

Spørgsmålet i denne sag var altså, om en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal udmåles med eller uden inddragelse at det kommunale fleksløntilskud.

Kun lønudgiften tæller

Byretten nåede ligesom Ligebehandlingsnævnet frem til, at afskedigelsen af fleksjobberen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Om grundlaget for udmålingen af godtgørelsen fandt byretten ikke nogen grund til at fravige retspraksis. Godtgørelsen skal udmåles på grundlag af arbejdsgiverens lønudgift uden hensyntagen til størrelsen af det offentlige løntilskud eller andre ydelser, den medarbejderen modtager ud over sin løn.

Fleksjobberen, som i gennemsnit havde fået udbetalt 3.583,00 kr. om måneden i løn af sin arbejdsgiver, blev af retten tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr. svarende til ca. 6 måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Retten i Helsingørs afgørelse af 11. marts 2019 i sag nr. BS 2C-46/2018.

DI's råd

Dommen er fint i overensstemmelse med hidtidig praksis, hvorefter en godtgørelse skal beregnes på baggrund af den løn, som arbejdsgiveren betaler til fleksjobberen i henhold til ansættelsesbeviset. 

Sammensætningen af løn og tilskud i fleksjobordningen gør, at det offentlige tilskud til fleksjobberen er arbejdsgiveren uvedkommende, og derfor skal det ikke indgå i beregningsgrundlaget ved udmålingen af en godtgørelse. 

Dommen blev ikke anket. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter