Foto: Colourbox

29.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Lønforskel var ikke forskelsbehandling

Det var ikke forskelsbehandling, at en slovakisk økonom fik lavere løn end to danske medarbejdere i hans afdeling. Ligebehandlingsnævnet fandt, at hans løn svarede til lønnen hos andre medarbejdere, der løste opgaver på samme niveau.

En økonom fra Slovakiet flyttede i marts 2016 til Danmark, hvor han via et praktikantprogram den 11. marts 2016 tiltrådte en stilling som Group Accountant i en dansk virksomhed. Månedslønnen var ifølge kontrakten 20.000 kroner om måneden.

Den 1. april 2017 overgik økonomen til at være beskæftiget som IT-controller i en anden afdeling hos samme arbejdsgiver. Her var månedslønnen ifølge kontrakten 26.000 kroner. Afdelingen Group Accounting bestod af tre teams, hvor controller-teamet var et af dem.

Controller-teamet havde to andre medarbejdere ansat, der fik en månedsløn på henholdsvis 41.000 kroner og 42.500 kroner.

Forskelsbehandling på grund af nationalitet og etnisk oprindelse

Den slovakiske økonom hævdede, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af national og etnisk oprindelse med hensyn til lønvilkår. Han mente, at virksomheden skulle udbetale en godtgørelse for forskelsbehandling, og at virksomheden derudover skulle efterbetale differencen mellem hans løn og et gennemsnit af den løn, hans to kolleger i afdelingen fik. Dette svarede til 208.000 kroner.

Økonomen nåede at være ansat i 13 måneder. Han og hans to kolleger varetog fra den 1. april 2017 næsten samme arbejdsopgaver og udgjorde til dels samme værdi for virksomheden.

Anden uddannelsesmæssig baggrund

Økonomens kolleger havde dog en anden uddannelsesmæssig baggrund end ham, og de havde væsentligt mere erfaring. De havde således begge omkring fem års relevant erhvervserfaring forud for deres ansættelse hos arbejdsgiveren. Det betød, at mandens kolleger kunne udføre opgaver, som han ikke selv havde den fornødne erfaring til.

Virksomheden gjorde gældende, at med større erfaring fulgte større ansvar, som lønforskellen afspejlede. Økonomen havde kun et år og fire måneders erfaring forud for ansættelsen som praktikant, hvorefter han fik yderligere 11 måneders erfaring, inden han blev ansat som IT-controller.

Lønnen var sammenlignelig med andre dansktalende

Opgaverne, som økonomen udførte, lå på niveau med to andre dansktalende medarbejdere, som også var en del af afdelingen.

Disse to medarbejdere havde erhvervsmæssig baggrund, der svarede til økonomens, og tilsvarende mindre komplekse opgaver. De blev aflønnet med henholdsvis 24.000 kr. og 25.000 kr., hvor økonomen fik 26.000 kr.

Ikke påvist faktiske omstændigheder

Ligebehandlingsnævnet slog fast, at økonomen ganske rigtigt modtog en lavere løn end de to kolleger, han selv sammenlignede sig med, men nævnet bemærkede, at virksomheden havde brugt nogle andre dansktalende kolleger i afdelingen som sammenligningsgrundlag, og disse to kollegers løn var på niveau med økonomens.

Derudover fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at der var fremlagt oplysninger, der tydede på, at økonomens etniske oprindelse havde betydning for hans løn.

Økonomen havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav grund til at tro, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af national eller etnisk oprindelse, og virksomheden blev frikendt.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 8. august i sag nr. 18-31009.

DI's råd

Afgørelsen er i overensstemmelse med praksis og tidligere afgørelser, fordi den viser, at virksomheder gerne differentierer i løn blandt medarbejderne, hvis der er en saglig og objektiv begrundelse for det.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter