Foto: GettyImage

01.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny praksis for brug af fotos på internettet

Datatilsynet har for nylig bekendtgjort, at samfundets udvikling gør det nødvendigt at modernisere tilgangen til brug af billeder på internettet. Samtykke er dog stadig udgangspunktet ved billeder af medarbejdere.

Sondring mellem situations- og portrætbilleder forsvinder

Datatilsynet har oplevet et stigende antal henvendelser om de tidligere begreber, som de benyttede til at vurdere, om der skulle gives samtykke, før billeder kunne offentliggøres på internettet.

Situationsbilleder kunne således som udgangspunkt offentliggøres digitalt uden forudgående tilladelse, mens portrætbilleder kun kunne offentliggøres digitalt med samtykke fra den portrætterede person.

Den hastige udvikling i brug og deling af billeder på internettet på eksempelvis sociale medier har imidlertid medført, at Datatilsynet og Datarådet i fællesskab vurderer, at sondringen mellem situations- og portrætbilleder ikke længere er relevant for, om et billede kan offentliggøres.

Der er tale om en mere moderne tilgang til brugen af billeder, herunder blandt andet private borgeres brug af billeder i sociale sammenhænge på internettet, hvor begreberne situations- og portrætbilleder skabte forvirring hos alle aktører.

Offentliggørelse af billeder af medarbejdere

Selvom der ikke længere sondres mellem portræt og situationsbilleder, anfører Datatilsynet stadig, at fotos af medarbejdere i private virksomhed eller offentlige myndigheder normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke.

Det er uklart, om ændringen i praksis vil medføre, at arbejdsgiver i flere situationer kan offentliggøre billeder af medarbejdere uden samtykke, og om der fremover vil være et større rum herfor end tidligere.

Virksomheder skal fortsat sikre sig, at de har det fornødne grundlag til at offentliggøre eller dele billeder af medarbejdere. Det vil som nævnt ofte enten være baseret på et samtykke eller undtagelsesvis på interesseafvejningsreglen.

Husk oplysningspligten

Som arbejdsgiver har I pligt til at oplyse medarbejderne om, hvilke oplysninger I har og behandler om dem.

Fordi billeder af medarbejderne er personoplysninger, skal I huske at oplyse medarbejderne om, hvordan billederne anvendes.

Desuden skal I oplyse medarbejderne om, hvilken hjemmel I har til at behandle oplysningerne, altså hvilken regel i lovgivningen, der giver jer ret til at behandle den type oplysninger.

Hvis personen på billedet gør indsigelse mod brug af billedet, skal I normalt fjerne billedet igen.

DI følger udviklingen og orienterer, hvis Datatilsynets melder mere ud om deres praksis for arbejdsgivers brug af billeder.

DI's råd

Offentliggørelse af billeder bør på samme vis som ved behandling af andre personoplysninger kun ske på baggrund af et lovligt formål og kun i nødvendigt omfang. 

Undersøg altid jeres hjemmelsgrundlag (f.eks. samtykke) forinden offentliggørelsen, og sørg for at orientere medarbejderen. 

Skabeloner

Skabelon til samtykkeerklæring

Hent

Skabeloner

Skabelon til personalepolitik om persondata

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter