Foto: GettyImage

21.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Nyuddannede kan have alle aldre

Det var ikke indirekte forskelsbehandling, at en kvinde født i 1963 fik afslag, da hun søgte et job som ”relativt nyuddannet” i en virksomhed. Ifølge Ligebehandlingsnævnet var hverken jobopslaget eller afslaget i strid med loven.

’’Relativt nyuddannet søges’’

Sådan lød ordene i et stillingsopslag fra en virksomhed. Længere nede i stillingsopslaget fremgik det, at ansøgeren gerne måtte have interesse og erfaring med tværsektorielt samarbejde mellem hospital, kommune og praksissektor.

En kvinde, født i 1963, søgte stillingen, men fik afslag på sin ansøgning.

Af afslaget fremgik det blandt andet, at der ud fra en samlet vurdering af faglige og personlige kvalifikationer blandt ansøgerne, var blevet valgt en anden kandidat end kvinden.

Kvinden mente dog selv, at afslaget skyldtes forskelsbehandling på grund af alder, og hun klagede til Ligebehandlingsnævnet.

Indirekte forskelsbehandling

Kvinden hævdede, at der var sket en indirekte forskelsbehandling, idet formuleringen ’’relativt nyuddannet’’ måtte forstås således, at kun disse kom i betragtning.

Det indikerede, ifølge kvinden, at ansøgere med en vis erfaring, og dermed ældre ansøgere, var udelukket fra at søge. Foruden den indirekte forskelsbehandling mente kvinden også, at stillingsopslaget var i strid med annonceringsforbuddet.

Ukompliceret stilling

Virksomheden lagde vægt på, at der også stod i stillingsopslaget, at de søgte en medarbejder med interesse og gerne erfaring for et givent område, og at de i øvrigt i vid udstrækning ansatte kandidater med erfaring.

Formuleringen ’’relativt nyuddannet’’ skyldtes, at stillingen ikke var kompliceret, samt at der ikke var afsat ressourcer til at honorere erfarne medarbejdere i budgettet.

Nyuddannede kan have alle aldre

Ligebehandlingsnævnet fandt hverken, at stillingsopslaget var i strid med annonceringsforbuddet, eller at afslaget til kvinden var i strid med forskelsbehandlingsloven.

I forhold til annonceringsforbuddet bemærker Ligebehandlingsnævnet, at formuleringen ’’relativt nyuddannet’’ ikke i sig selv er udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet tillagde det betydning, at der i opslaget også blev lagt vægt på erfaring, og at nyuddannede kan have forskellige aldre.

Ligebehandlingsnævnet fandt heller ikke, at kvinden var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder, idet der ikke var oplysninger i sagen om, at alderen var tillagt betydning i forbindelse med afslaget. Virksomhedens oplysning om, at der ikke var afsat ressourcer i budgettet til honorering af en erfaren medarbejder, kunne ikke i sig selv føre til et andet resultat.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 18. september 2019 i sag nr. 18-48639.

DI's råd

Sagen viser, at en medarbejder ikke har løftet sin del af bevisbyrden ved blot ved at oplyse sin alder.  

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter