Foto: GettyImage

29.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Rumænske arbejdere fik for lidt i løn

Tre ufaglærte rumænere blev underbetalt, mens de arbejdede på en byggeplads i Holbæk. Virksomheden skulle betale 47.000 kr. til forbundet.

Udenlandsk arbejdskraft

Byggeriets overenskomster har regler om udenlandsk arbejdskraft, og et forbund kan indkalde til et såkaldt 48-timersmøde, hvis der er grund til at tro, at overenskomsten ikke overholdes. Under mødet er virksomheden forpligtet til at fremlægge dokumentation i form af løn- og ansættelsesvilkår, så organisationerne kan vurdere, om overenskomsten er overholdt. Populært sagt handler regelsættet om bekæmpelse af social dumping.

3 rumænere i 3 uger

I oktober 2018 besøgte et forbund en byggeplads i Holbæk, der beskæftigede udenlandsk arbejdskraft, men forbundet fik hverken lov til at gå rundt på pladsen eller til at tale med de udenlandske personer.

På et efterfølgende 48-timersmøde oplyste virksomheden, at de i alt tre rumænere ikke var ansatte i virksomheden, men i stedet hos en rumænsk underleverandør. Det blev også oplyst, at rumænerne havde været i Holbæk i tre uger fra den 1. til den 22. oktober 2018, og at de blev aflønnet med 127,00 kr. i timen.

Forbundet krævede, at virksomheden dokumenterede løn- og ansættelsesvilkårene for de tre rumænere, herunder at de fremlagde dokumentation for, at lønnen var blevet udbetalt. Virksomheden sendte ingen dokumentation og afbrød efterfølgende al kontakt med arbejdsgiverorganisationen.

Forbundet videreførte sagen, der efter overenskomstens regler skulle afgøres ved faglig voldgift.

Efterbetaling til 3F

Under voldgiftssagen lagde dommeren til grund, at de tre rumænske medarbejdere i realiteten skulle anses som havende udført arbejdet for den danske virksomhed som ansatte i virksomheden. Det blev også lagt til grund, at medarbejderne kun havde modtaget en timeløn på 50,00 kr., og at de hverken havde modtaget betaling for feriepenge, søgnehelligdagsbetaling eller pension.

De rumænske medarbejdere var ikke medlemmer af forbundet. Virksomhedens samlede besparelse skulle derfor vurderes i forhold til overenskomstens mindstebetaling i den tre uger lange periode. På det grundlag blev virksomheden idømt en efterbetaling på 47.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts kendelse af 20. september 2019 i sag nr. FV.2019.0050.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med retspraksis på byggeområdet om udenlandsk arbejdskraft. Sagen viser, hvordan retspraksis sondrer mellem krav rejst på vegne af henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer af en faglig organisation. 

For medlemmer rejses et efterbetalingskrav svarende til forskellen mellem den faktisk udbetalte løn og den løn, der tilkommer dem efter overenskomsten og deres individuelle ansættelsesvilkår. 

For ikke-medlemmer rejser den faglige organisation et differencekrav svarende til den besparelse, virksomheden har opnået ved at betale medarbejdere mindre end overenskomstens mindstebetaling. 

Normalt kan den faglige organisation også kræve en bod. En faglig organisation er berettiget til at beholde efterbetalingsbeløbet, når betalingen vedrører ikke-medlemmer. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter