Foto: Colourbox

01.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Sygemeldinger var en maskeret strejke

Tjenestemandsretten har idømt bøder til 46 lokoførere, som ulovligt havde nedlagt arbejdet. Retten fastslog, at en markant stigning i antallet af sygemeldinger over en syvdages periode var en maskeret arbejdsnedlæggelse.

Stigning i sygemeldinger

En stor transportvirksomhed med 1.200 lokomotivførere, heraf 400 tjenestemænd, havde normalt løbende 30-40 sygemeldte lokoførere, hvilket virksomheden tog højde for i den daglige drift.

I perioden 25. juni til 1. juli 2018 oplevede virksomheden en markant stigning i sygemeldinger i forhold til det normale niveau, hvilket forstyrrede togdriften og medførte forsinkelser.

Antallet af sygemeldte toppede den 27. juni 2018, hvor der var over 100 sygemeldte lokoførere, hvilket virksomheden under sagen beskrev som et ekstraordinært højt, pludseligt og unormalt sygefravær.

Maskeret arbejdsnedlæggelse

Virksomheden indbragte sagen for tjenestemandsretten, fordi de mente, at sygemeldingerne skete som en maskeret arbejdsnedlæggelse koordineret af medarbejderne, fordi de var utilfredse med, at virksomheden blandt andet havde opsagt nogle lokalaftaler i forbindelse med indmeldelse i DI.

Tjenestemandsrettens afgørelse

Tjenestemandsretten fandt, at det store antal sygemeldinger var en maskeret arbejdsnedlæggelse, og at medarbejderne på grund af omfattende presseomtale havde særlig anledning til at sikre sig et sikkert bevis for, at deres sygefravær var lovligt.

Retten mente ikke, at medarbejdernes forklaringer om, at fraværet skyldtes sygdom eller lægeerklæringer, der ikke var nærmere underbygget, udgjorde tilstrækkeligt bevis for, at der var tale om lovligt fravær.

Virksomheden havde i alt indklaget 49 tjenestemænd, hvoraf kun tre førte tilstrækkeligt bevis for lovligt fravær. 46 tjenestemænd blev derfor dømt til at betale en dagbøde til virksomheden for den periode, hvor de havde nedlagt arbejdet ulovligt.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Tjenestemandsrettens afgørelse fra den 22. august 2019 i sag nr. TR.2018.0003.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne. Den viser, at det er ulovligt at nedlægge arbejde, selvom man er utilfreds med ledelsens beslutninger. 

Derudover viser den, at en ulovlig arbejdsnedlæggelse ikke altid behøver at ske i form af en traditionel strejke. Det er også ulovligt at forstyrre den daglige drift for at modarbejde eller lægge pres på arbejdsgiveren for at opnå et bestemt resultat. Det kan eksempelvis ske ved en adfærd, der – bedømt individuelt – fremstår legitim, men som reelt er udtryk for en konflikt. 

Afgørelsen viser endelig, at der efter omstændighederne kan stilles store krav til medarbejdernes bevis for, at de ikke har været en del af konflikten, i hvert fald når det vedrører kollektive sygemeldinger. 

Skabeloner

Indberetningsskema til arbejdskonflikt

Hent

Skabeloner

Indberetningsskema til arbejdskonflikt - navneliste

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter