Foto: Colourbox

04.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Jul og nytår 2019 – Industriens Funktionæroverenskomst

Husk, at der gælder forskellige regler for frihed og betaling i jule- og nytårsperioden på de forskellige overenskomster. Her kan du læse nærmere om, hvad der gælder for Industriens Funktionæroverenskomst.

Jul – den 24. december

Efter Industriens Funktionæroverenskomsts § 12, stk. 11 er juleaftensdag, den 24. december, en hel fridag.

Dette betyder, at hele dagen er en fridag med fuld løn. Medarbejderne holder altså som udgangspunkt fri uden lønafkortning.

Virksomheden kan dog godt kalde en medarbejder under Industriens Funktionæroverenskomst på arbejde den 24. december, men kun hvis det er driftsmæssigt nødvendigt.

Medarbejdere, der kaldes ind, skal honoreres efter Industriens Funktionæroverenskomst § 11 stk. 3.

Medarbejderne skal altså, hvis juleaftensdag falder en mandag til og med lørdag, honoreres med almindelig timeløn samt 50 pct. for de første 3 timer, og de efterfølgende timer skal de aflønnes med 100 pct. ud over den almindelige timeløn.

Hvis juleaftensdag falder på en søndag, skal de honoreres med almindelig timeløn + 100 pct.

Nytårsaften

Nytårsaftensdag er ikke en overenskomstsikret fridag for medarbejdere under Industriens Funktionæroverenskomst.

Er der hos virksomheden tale om en normal arbejdsdag, og ønsker medarbejderne selv at holde fri denne dag, kan de i så fald anmode om ferie eller afspadsering.

Hvis virksomheden kollektivt lukket på denne dag, skal I huske at varsle ferien afholdt over for medarbejderne med de almindelige varsler, jf. den nye ferielovs § 9.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter