Foto: Colourbox

12.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsagt efter klage om sexchikane

En handicaphjælper blev opsagt, efter at hun havde klaget til virksomheden over sexchikane fra en borger, som hun var hjælper for. Østre Landsret dømte virksomheden til at betale medarbejderen en godtgørelse svarende til seks måneders løn for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Klagede over sexchikane og blev opsagt

En kvindelig handicaphjælper var ansat i en virksomhed, der hjalp en kommune med at passe handicappede borgere. Kvinden klagede over, at en borger, som hun var handicaphjælper for, udsatte hende for fysisk og verbal sexchikane.

Kvinden blev senere opsagt, og virksomheden begrundede opsigelsen i, at samarbejdet mellem den kvindelige ansatte og borgeren ikke fungerede. Kvinden havde på opsigelsestidspunktet 4 måneders anciennitet.

Kvinden mente, at hun var blevet udsat for sexchikane, og at virksomheden havde opsagt hende pga. hendes klage. Derfor indbragte forbundet på vegne af kvinden sagen for domstolene.

Forbundet gjorde gældende, at godtgørelsen i denne sag skulle fastsættes på samme vis som i sager om gravide og barslende, der afskediges på grund af graviditet eller barsel, men under sagen henviste de til retspraksis, hvor en medarbejder med lang anciennitet kun fik en godtgørelse svarende til seks måneders løn.

Opsigelse i strid med ligebehandlingsloven

Virksomheden blev frifundet i Retten på Frederiksberg, og sagen endte i Østre Landsret, som var enig med byretten i, at virksomheden ikke kunne holdes ansvarlig for de handlinger, der var udført af borgeren.

Østre Landsret fandt imidlertid, at kvinden var blevet opsagt af virksomheden, fordi hun havde klaget over de krænkelser, som hun havde været udsat for.

Kvinden var derfor berettiget til en godtgørelse, jf. ligebehandlingslovens § 15, stk. 1, der fastslår, at man er berettiget til en godtgørelse, hvis man afskediges, fordi man har fremsat krav om ligebehandling.

Landsretten udmålte en godtgørelse svarende til seks måneders løn, men forholdt sig ikke specifikt til forbundets argumentation om, at godtgørelsen skulle udmåles som i afskedigelser pga. graviditet eller barsel.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 5. juli 2019 i sag nr. BS-34946/2018.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed skal være opmærksom på, at en medarbejder ikke må blive opsagt, fordi medarbejderen klager over seksuel chikane. 

DI mener ikke, at der hverken i lovens forarbejder eller i retspraksis er grundlag for, at en godtgørelse for afskedigelse på grund af klage over sexchikane skal udmåles som i afskedigelsessager på grund af graviditet og barsel, hvilket fremgår både af lovens forarbejder og retspraksis. 

Derudover bemærkes det, at sager om afskedigelse på grund af klage over sexchikane er omfattet af den delte bevisbyrde – og ikke den omvendte bevisbyrde som i graviditets- og barselssager.

Kontakt altid DI for råd, hvis I som virksomhed oplever, at en medarbejder klager over seksuel chikane.

Skabeloner

Skabelon til personalepolitik om seksuel chikane på arbejdspladsen

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter