Foto: Colourbox

17.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Bortvist for at kopiere fortroligt materiale

En virksomhed bortviste en allerede opsagt medarbejder, fordi virksomheden mente, at medarbejderen havde kopieret fortroligt materiale i opsigelsesperioden. Byretten fandt dog ikke, at det var berettiget at bortvise medarbejderen.

Opsagt på grund af manglende ordretilgang

Medarbejderen blev ansat i virksomheden som funktionær, hvor han skulle beregne tilbud for virksomheden til brug for budrunder på projekter. I den forbindelse benyttede medarbejderen et beregningssystem.

Virksomheden vandt ikke mange af de ordrer, som de bød på, og derfor blev de nødt til at opsige medarbejderen i oktober 2018. Opsigelsen var begrundet i den dårlige økonomi, og medarbejderen skulle fortsætte sit arbejde som sædvanligt i opsigelsesperioden.

Fjorten dage efter opsigelsen meddelte virksomheden på et møde til medarbejderen, at han ikke længere skulle møde på arbejde i opsigelsesperioden, men at han skulle stå til rådighed i det omfang, virksomheden fandt det nødvendigt.

Sendte oplysninger til sig selv og blev bortvist

I forlængelse af dette møde gik medarbejderen ned til sin arbejdscomputer og sendte beregningssystemet til sin private e-mail.

Virksomheden anså beregningssystemet for at være yderst fortroligt.

Ydermere fandt virksomheden ved gennemgang af medarbejderens computer ud af, at medarbejderen havde videresendt en kundehenvendelse til sit eget private firma. Kundehenvendelsen var ellers oprindeligt sendt til virksomhedens mailadresse.

Da medarbejderen ikke, på virksomhedens opfordring, ville komme med en forklaring, blev han bortvist. Bortvisningen var begrundet i dels kopieringen af materialet, og dels begrundet i, at medarbejderen havde ledt kundehenvendelsen fra virksomheden til sit eget firma.

Skiftede forklaring undervejs

Èn uge efter bortvisningen forklarede medarbejderen på et møde med to repræsentanter fra virksomheden, at kopiereringen af materialet skyldtes et ønske om at forfine systemet som en gave til virksomheden.

Under sagen ændrede medarbejderen forklaring til, at kopieringen skyldtes et behov for at arbejde på et igangværende projekt hjemmefra.

Medarbejderen forklarede sig i den sammenhæng med, at han havde en aftale med sin leder, som gav ham tilladelse til at tage arbejdsrelateret materiale med ud af virksomheden, når det skete i forbindelse med hjemmearbejde.

I forhold til kundehenvendelsen var der, ifølge medarbejderen, tale om en kunde, som medarbejderen tidligere havde samarbejdet med i sit private firma. Medarbejderen vurderede ikke, at kunden var interessant for virksomheden.

Medarbejderen gjorde på den baggrund gældende, at bortvisningen var uberettiget.

Materialet kunne alene bruges til tilbud

Virksomheden gjorde under sagen gældende, at der var tale om et materiale, som udelukkende blev anvendt til at afgive tilbud på projekter. Materialet var ikke relevant på igangværende projekter, og medarbejderen havde derfor, ifølge virksomheden, ingen saglig grund til at kopiere materialet.

Materialet indeholdte desuden virksomhedens priser, og det kunne derfor bruges til skade direkte for virksomheden.

I forhold til kundehenvendelsen gjorde virksomheden gældende, at ingen kunder var for små til virksomheden, og at det var en ledelsesbeslutning, som medarbejderen ikke egenhærdigt kunne træffe.

På den baggrund argumenterede virksomheden for, at bortvisningen af medarbejderen var berettiget.

Bortvisningen var uberettiget

I forhold til det fortrolige materiale fandt retten det ikke bevist af virksomheden, at der var tale om et fortroligt materiale i den grad, som virksomheden påstod.

Retten bemærkede endvidere, at der forelå en aftale om, at medarbejderen kunne hjemtage materialet til brug for hjemmearbejde ved behov, jævnfør den aftale, han havde indgået med sin nærmeste leder.

I forhold til kundehenvendelsen lagde retten på baggrund af vidneforklaringerne til grund, at der ikke var tale om en eksisterende kunde hos virksomheden, og at der var tale om arbejde, som virksomheden normalt ikke udførte.

På den baggrund fandt retten det ikke bevist, at bortvisningen var berettiget.

Dommen er anket til landsretten.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af Retten i Odenses dom afsagt den 11. oktober 2019 i sag BS-873/2019-ODE. 

DI's råd

Sagen viser, at det er en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om medarbejderens opførsel kan betragtes som så grov, at det kan berettige til en bortvisning.

Om en bortvisning er berettiget afhænger blandt andet af karakteren af adfærden, herunder om virksomheden tidligere har accepteret adfærden.

Det tillægges også betydning, om medarbejderen har fået tilstrækkelige instruktioner om at følge særlige retningslinjer, og om medarbejderen vidste, at bortvisning kunne blive konsekvensen, hvis ikke medarbejderen efterkom virksomhedens instruktioner.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter