20.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

IGU fortsætter

INTEGRATION. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt en forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU) med en række mindre justeringer.

Trepartsaftale

Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration fra 2016 indeholdt som et af hovedelementerne indførelsen af integrationsgrunduddannelsen (IGU). Ifølge aftalen skulle denne genforhandles senest et halvt år før 30. juni 2019, hvor den oprindelige aftale om IGU udløber.

Den nye aftale om en forlængelse af integrationsgrunduddannelse (IGU) indeholder bl.a. følgende elementer:

  • En fortsættelse af IGU i samme rammer, herunder for målgruppen af flygtninge, der er mellem 18 og 40 år og indvandret inden for fem år.
  • En fortsættelse af bonusordningen for IGU og EGU. Bonusordningen for ansættelse af flygtninge i ordinær beskæftigelse fortsættes ikke og vil udløbe 30. juni 2019, medmindre den forlænges særskilt.
  • IGU-ansættelsen skal som noget nyt kunne forlænges ved barselsperioder eller længerevarende sygdom. Det vil fremover gælde for både skoleforløb og praktik hos virksomheden. Dette vil blive præciseret i lov om integrationsgrunduddannelse.
  • Parterne er enige om at afsætte midler med henblik på, at IGU-ansatte får mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden. Der kan for eksempel hentes inspiration fra projektet Dansk+, gennemført af DA, FH og KL. Dette forventes at blive udmøntet i kurser arrangeret af SIRI.

Regeringen forventes hurtigst muligt at sende et udkast til lovforslag i høring, så ændringerne kan implementeres.

Læs mere

IGU

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter