20.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke fyret på grund af alder

FORSKELSBEHANDLING. En 67-årig medarbejder mente, at han blev afskediget på grund af sin alder. Ligebehandlingsnævnet frifandt virksomheden.

Arbejdsmangel

Virksomheden havde de seneste år oplevet et markant fald i omsætningen. De havde derfor gennemført flere afskedigelsesrunder for at tilpasse arbejdsstyrken.

I en af runderne blev 17 medarbejdere opsagt, heriblandt en medarbejder på 67 år, der havde 42 års anciennitet i virksomheden.

Normalt med høj anciennitet

Virksomheden havde en meget høj gennemsnitsanciennitet og ca. 20 pct. af arbejdsstyrken havde mere end 25 års anciennitet.

Dette afspejlede sig også i gruppen af opsagte medarbejdere, da de gennemsnitligt havde nogenlunde samme anciennitet og alder som den øvrige medarbejdergruppe.

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Medarbejderen mente ikke, at han var en af de medarbejdere, som virksomheden bedst kunne undvære, og han klagede til Ligebehandlingsnævnet, da han mente, at han var blevet valgt på grund af sin alder.

Medarbejderen anførte, at han var mere veluddannet end sine kollegaer og mere fleksibel i den daglige udførsel af opgaverne.

Frifindelse

Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at der var foretaget en saglig vurdering af medarbejderne efter faste kriterier, at virksomheden havde mange medarbejdere med høj anciennitet, og at gennemsnitsalderen i virksomheden kun havde rykket sig to måneder efter opsigelsesrunden. De frifandt på den baggrund virksomheden.

DI førte sagen for virksomheden.  

di's råd

En påstand om, at en virksomhed har udøvet forskelsbehandling på baggrund af alder, skal kunne underbygges med faktiske omstændigheder, der indikerer, at medarbejderens alder har spillet en rolle. Det var ikke tilfældet i denne sag.

Hvis medarbejderen kan påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder, påhviler det virksomheden at bevise, at det ikke er tilfældet.  

Læs mere

Opsigelse

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter