27.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejdere skulle selv betale for spisepauser

ARBEJDSTID. En servicevirksomhed fik i en faglig voldgift medhold i, at rengøringsmedarbejdere på vagter over 10 timer selv skulle betale for to spisepauser. Medarbejderne fik gratis mad stillet til rådighed i de to pauser.

 Medarbejdere skulle selv betale for begge spisepauser

En virksomhed genvandt i foråret 2013 rengøringen på en færge. Rengøringsmedarbejderne afholdt især på de lange vagter på mellem 10 og 12 timer en del pauser – herunder to spisepauser af 30 minutters varighed.

Alle pauser bortset fra en enkelt spisepause var indtil dette tidspunkt arbejdsgiverbetalte. Men i juni 2013 varslede virksomheden på grund af sparehensyn, at medarbejderne fremover selv skulle betale begge spisepauser. Det vil sige, at der fra efteråret 2013 var to selvbetalte pauser på hver en halv time.

Fra 20. august 2013 havde medarbejderne efter Sømandsloven i øvrigt krav på to gange gratis måltider, når de arbejdede på de lange vagter.

I strid med Serviceoverenskomsten?

Forbundet mente ikke, at det var muligt efter Serviceoverenskomsten, at medarbejderne selv betalte for to spisepauser. Serviceoverenskomstens § 1, stk. 10, har denne ordlyd:

”Såfremt der ikke lokalt træffes anden aftale, skal arbejde ud over 4 timer afbrydes af en spise- og hvilepause af mindst 1/2 times varighed.”

Dommeren enig med virksomheden

På grund af et meget langt fagretligt forløb blev en faglig voldgift om spørgsmålet først afgjort i februar 2019.
 
Her fandt dommeren, at virksomheden kunne fastsætte de pauser, der var nødvendige, medmindre der var indgået en lokalaftale om andet.

Overenskomstens bestemmelse om pauser beskrev han som arbejdsgiverens minimumspligt. Det vil sige, at der både kunne være flere pauser end én, og at disse pauser hver kunne udgøre over ½ time.

Derudover slog dommeren fast, at virksomheden ikke skulle betales for nogen af pauserne, da overenskomsten ikke hjemler betaling for pauser. Udgangspunktet er, at arbejdstiden er effektiv, og derfor skal det fremgå udtrykkelig af overenskomsten eller andet, hvis der skal betales for uproduktiv tid.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af kendelse af 20. februar 2019 i faglig voldgiftssag FV 2017.0106.

Di's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at en virksomhed kan fastsætte de selvbetalte pauser, som er driftsmæssigt begrundet på den konkrete virksomhed.

Det gælder, medmindre retten er særligt begrænset i selve overenskomsten eller en lokalaftale.

Læs mere

Pauser

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 16.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter